Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Vår historia

Vår historia

En första notering är hämtad från Skuru handbolls marknadskommittémöte 1997-06-25. Här har det genomförts ett frukostmöte i Atlas Copcos gruva med 30 personer. Den 13 februari året därpå genomfördes en företagsträff på Foggs hotel (nuvarande Profil Hotels-Nobelberget).

Flera träffar hölls i Skurustugan, Skuru handbolls kansli, och i minnesanteckningarna kan vi se att Skuru handboll genomfört många frukostmöten under årens lopp mellan 1997 till mitten av 2000-talet.

2003 fick Erik Zachrisson i uppdrag att bli mer aktiv gentemot både gamla som nya sponsorer (partners) under namnet SkuruAkademin, för att höja intresset och engagemanget. Man bestämde också att det skulle genomföras 2-3 ggr/år. Tänkbara talare då var Leif Pagrotsky och Tomas Bodström för att nämna ett par exempel. Under 2004 började det bli svårt att locka deltagare, en av anledningarna troddes vara att fler aktörer höll frukostmöten.

Anders Börjesson, Nacka kommun tog initiativ till samtal för att slå samman Nackas olika arrangörer av frukostmöten. Anders hade naturliga kontakter genom Näringslivsrådet och bland annat Lasse Norlander (Företagarna Nacka Värmdö) och Peter Mandel (Handelskammaren).

Det togs beslut om att samverka på prov, allt enligt ett protokoll den 7 april 2005, och det bestämdes även att arrangera 6 träffar per år. Det beslutas samtidigt att döpa träffarna till FrukostAkademin för att förtydliga akademibegreppet. Idén bakom samarbetet var att kunna erbjuda ett ännu bättre innehåll och dessutom kunde man locka till sig fler åhörare genom respektive inbjudningslistor.

”Trängselskatten – plus eller minus för företagen?” är exempel på ett mycket hett ämne för drygt 15 år sedan. Liksom några av de första talarna som var Mats Nyström från Sveriges Television, Olof Stenhammar och Jens Spendrups, dåvarande VD för Handelskammaren.

I januari 2007 sker sedan den stora uppväxlingen. Man skickar ut en enkät om hur man ska utveckla träffarna ytterligare och hur det ska finansieras. Här frågar man om medlemskap hos olika företag och att man då ska betala en årsavgift för att anställda ska kunna gå på träffarna – GRATIS. Aktiviteterna man frågor om handlar om; gemensamma studieresor, utbildnings-seminarier, studiebesök och ”sociala träffar”.

Enligt ett protokoll från 2007-09-06 så meddelas att även Värmdö kommun kommit in som ny arrangör. Det är på detta möte som man nu, med utgångspunkt från enkäten, formaliserar samarbetet och tar beslut om att utveckla dessa träffar. Nytt budgetförslag tas fram för ett bredare upplägg. En hemsida har tagits fram, och det finns nu ett adressregister med mer än 400 mailadresser.

Här – 2007 – för 15 år sedan (2022) ”föddes” slutligen det som vi idag benämner som ”Frukostakademin” (FA) och som består av 3 arrangörer (Nacka och Värmdö kommun samt Företagarna Nacka Värmdö) som finansierar träffarna och Skuru handboll som projektleder och genomför dem i en fortsatt samverkan.

Frukostakademin blev och är idag ett ledande forum för nätverkande bland företag i Nacka och Värmdö kommun.

MILSTOLPAR OCH ALLMÄNNA REFLEKTIONER

2007

Uppstartsmöte i augusti och alla parter vill gå vidare. Värmdö kommun har tillkommit som partner. Formaliseringen av Frukostakademin sker nu i form av att arbetet struktureras och prissätts. En hemsida har skapats.

Första deltagarrekordet hos Grand Hotel Saltsjöbaden med talaren Johan Stael von Holstein med 181 deltagare.

2008

Frukostakademin deltar på Nacka Företagarträff och delar ut biljetter till Skuru handbolls matcher. Regelbundet under åren har Företagarna centralt besökt FA och i juni kom VD Anna-Stina Nordmark till Djurönäset.

2009

Ett rekordstort antal träffar arrangeras detta år – 8 st. En stor blandning av föreläsare såsom Martin Hedberg, meteorolog, Dag Landvik, industriman, Kristina Axén-Olin, politiker och besök på kungliga operan.

Den kände professor i internationell hälsa Hans Rosling håller en bejublad föreläsning. Det blir en ny toppnotering med uppemot 400 deltagare hos Yasuragi.

Detta år nådde man flera nya grupper och hade i genomsnitt 100 deltagare per träff. Maria Dahlberg är webbansvarig och arbetet har utvidgats med deltagarlistor och referat på webben.

2010

En större utvärdering genomförs där samtliga 5 partners (numera benämns som arrangörer) är mycket nöjda. Arrangörsgruppen var överens om att erbjuda träffar både i Nacka och i Värmdö kommun. Fortsatt byte av lokal (frukostvärd) rekommenderas och 6-8 träffar per år.

Andra kommuner uppmärksammar också FA och undrar ”hur lyckas ni ”!

Den 28:e januari får FA besök för första gången av  Günther Mårder då VD i intresse-organisationen Aktiespararna, och som besökt FA många gånger sedan dess.

2011

Stor vikt lades på att hålla de tider som givits i inbjudan. De flesta är på väg till sina arbeten och andra viktiga möten, men FA gav här minst 30-45 minuters möjlighet till att träffas för frukost med mingel, samtidigt som det oftast erbjöds ett dagsaktuellt ämne från en inbjuden talare/föreläsare. Känd som okänd!

2012-2013

Här intensifierades antalet träffar till både 9 och 10 st/år. Exempel på föreläsare från dessa två år är: Gustav Fridolin och Annie Lööf, Svenska spel vd Lennart Käll, TV4 vd Casten Almqvist, Annika Falkengren vd SEB. Det genomfördes även olika studiebesök.

Förslag på logga togs fram 2013 och deltagarregistret har passerat 1000 st adresser.

2014-2016

Under dessa år prövar FA att genomföra panelträffar med fokus på politik och omvärld tillsammans med studiebesök hos exempelvis muséet Hamn i Fisksätra.

Samtidigt upprätthåller man en stor spridning av ämnen och talare allt från Magdalena Andersson, Anders Borg och Peter Hultkvist till näringslivstoppar såsom Claes Dahlbäck, Michael Wolf och Cilla Benkö vd Sveriges Radio.

En viktig del handlar dock om att fortsatt inspirera till affärsutveckling och innovationer och det sker med hjälp av kreativitetsföreläsaren Teo Härén, Monica Lindstedt, grundare till Metro och Hemfrid, Björn Jakobson, Artipelag och Baby-Björn, samt trendspaning med Göran Adlén och Annsofie Blixt och Johan Wendt som pratade om den sociala entreprenören.

2017

Frukostakademin hade här kommit in i ett viktigt skede att förändras och få in både fler men också nya deltagare. Ett exempel på detta var företaget United screens som pratade om trender i digitala medier vilket var en stor kontrast till Percy Barnevik, som blev projektledaren Erik Zachrissons sista frukostträff detta år.

Erik tackade för att ha fått varit med på resan och lämnade i maj över stafettpinnen till Claes Hydén. Claes tog över som projektledare och representant för Skuru handboll för att fortsatt planera, genomföra och följa upp frukostträffarna.

En stor förändring genomfördes även detta år gällande inbjudningar och adressregister. Vi investerade i ett eventverktyg (Invajo) som förenklade och framförallt ökade möjligheten till mer beskrivning av såväl frukostvärd som föreläsare med fler inspirerande bilder och texter samt en enklare anmälnings- och registerhantering.

2018

Detta  blev ett ”kändistätt” år med många namnkunniga föreläsare. I januari inledde vi med Magnus Helgesson sedan Oskar Kihlborg, Chris Härenstam och Jonas Andersson från SVT. I oktober flyttade Frukostakademin in i Nacka Aula för att kunna ta emot toppnoteringen av antalet besökare. Över 400 deltagare kom för att  lyssna till professor Michael Dahlén som tog oss med på en resa i den s k ”beteendeekonomiska” världen.

Genomsnittet deltagare på våra träffar hade nu stigit till ca 140 st.

2019

Även detta år skilde ut sig från tidigare. Ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Vi fick bland annat besök av Max Burgers hållbarhetsansvarige Kay Török  och kulmen blev en heldag ute på Säby Säteri med olika föreläsare med fokus på just hållbart företagande.

2020-2021

Nu kom troligtvis de mest minnesvärda åren i Frukostakademins historia där mycket fick för det första ställas in, men framförallt ändras gällande formatet. Vi kunde inte längre träffas för att mingla och nätverka.

Frukostakademin kunde ändå genomföra några minnesvärda semidigitala träffar. Bland annat med Gunilla von Platen hos Elite Marina Tower hösten 2020 med ett 50-tal deltagare på plats och andra med digitalt. Frågan är hur många det skulle kunnat ha blivit om det inte funnits restriktioner.

Annars var det mestadels digitala träffar. Här fick vi utgå från vad det fanns för teknik därifrån vi sände, vilket var en stor utmaning i början. Några av våra träffas sändes från företaget Business Lounges lokaler i Pumphuset vid Järla sjö.

En uppskattad företagspanel med Helena Waker, Stockholm Fashion District, Susanne Blomberg, Siggesta Gård och vd:n för hamburgerkedjan Brödernas, Joakim Wiklander i juni 2021 fick ganska många online-deltagare.

Tyvärr har det digitala formatet gjort att det är alltför få som är med och lyssnar (deltar). Frukostakademin passar bäst när det handlar om att kunna träffas fysiskt.

Till slut 2021 var det dags att åter träffas och börja mingla hos Grand Hotel Saltjöbaden och här kunde vi återse en av våra mest trogna föreläsare Günther Mårder från Företagarna.

2022

Åter igen satte pandemirestriktionerna käppar i hjulet för att kunna träffas och nätverka. Däremot så kommer vi att vara igång under året och 2022 kommer att bli en mycket speciell milstolpe i Frukostakademins historia.

Förutom att fira 15 år med de arrangörer som idag fortsatt står bakom för att vi ska kunna ha dessa träffar – Nacka och Värmdö kommun samt Företagarna Nacka Värmdö – så kommer en ny hemsida och logotype att lanseras under våren 2022.

En annan händelse detta år är att Skuru handboll firar 100 år som idrottsförening och som producent och initiativtagare till Frukostakademin måste det uppmärksammas på något sätt.

SÄRSKILDA HÄNDELSER OCH RÖSTER OM FRUKOSTAKADEMIN

2009

Besöket av professor Hans Rosling drar rekordmånga besökare och LG Nilsson, en trogen besökare som 2019 blev Årets personlighet i Nacka, tycker att  Frukostakademin är ett forum som ger deltagare en möjlighet att lyssna till intressanta, kunniga, oväntade och underhållande föreläsare.

Denna morgon med Hans Rosling var det många från näringslivet, forskningen, mediabranschen, politiken och många andra områden som ville veta mera om vad som skulle kunna förändra livet. Eller i alla fall förhoppningsvis förändra dagen.

2018

En trogen besökare under åren, Ulf Harling, är en av flera som fått förtroendet att ingå i Frukostakademin ”Advisory Board”. En viktig uppgift för dem har varit, förutom att komma med uppslag och teman och föreläsare, att vara behjälplig  med att aktivt föra samman deltagare och främst förstagångsbesökare.

Gör man detta på rätt sätt, menar Ulf, så bidrar det till att utveckla den sociala gemenskapen och ibland även initiera affärsmöjligheter mellan deltagare. Det var ofta man fick höra att Frukostakademin gav deltagare en ”energikick”.

2019-2022

Aktuella röster från besökare:

Tänk att ett frukostmöte kan förändra ditt liv eller i alla fall förändra din dag. Det är värt mycket.

LG Nilsson

Ett frukostmöte kan stilla ditt behov av nyfikenhet på nåt som du inte känner till eller som man vill veta mera om. Tillsammans med likasinnade och möjligheten att bygga långsiktiga relationer.

Pelle Dahlberg

Ett frukostmöte ger dig möjligheten att hänga med i den snabba förändringsmiljö som vi idag lever i.

Ulf Harling

Frukostakademin kombinerar intressant aktuell information med möjligheten att skapa nya kontakter men också mingla med de man känner. Väl värd son tid några gånger per år.

Okänd deltagare

 

 

Hur kommer jag i kontakt med Frukostakademin?

Driver du en destination och vill vara värd för ett möte? Anmäl intresse här >> 

Är du föreläsare och är intresserad av att föreläsa för vår målgrupp? Anmäl intresse här >>

Vill du finnas med på våra mail-listor för att få inbjudan skickad till dig? Anmäl dig här >>

För övriga kontaktuppgifter, klicka här >>