Om Frukostakademin

Frukostakademin är en mötesplats för företagare i Nacka och Värmdö och vi brukar vara mellan 150 och 300 personer vid varje träff. Syftet med Frukostakademins möten är att erbjuda deltagarna en möjlighet att möta en spännande person, inhämta ny kunskap samt att under informella former bygga egna nätverk med andra mötesdeltagare. Företagare ges också en möjlighet att presentera produkter samt dela ut broschyrer och visitkort på plats under mingelstunden.

Arrangörer

Frukostakademin är ett samarbete mellan Skuru IK Handboll, Företagarna Nacka VärmdöNacka kommun och Värmdö kommun. Skuru IK Handboll är samordnande för träffarna och arrangerar ett frukostmöte med inbjudna föreläsare cirka en gång i månaden.

logo_foretagarna_h56 Värmdö Kommunlogo_skuru_h56

Våra möten har arrangerats sedan 2005 och är helt kostnadsfria för deltagarna. Värd för frukostmötena är Claes Hydén, Skuru IK Handboll. Övriga kontaktpersoner är Milla Ottosson Sippola (Företagarna Nacka Värmdö), Anders Börjesson (Nacka kommun) och Kristin Jörnsved (Värmdö kommun). Webbredaktör och ansvarig för publicering av material på Frukostakademins webbplats är Elin Fransson (Nacka kommun).

Var och när träffas Frukostakademin?

Frukostakademin har ett möte ungefär en gång i månaden med inbjudna föreläsare. Träffarna sker på vardagar och vi håller till på olika platser i Nacka och Värmdö. Vi börjar oftast vid 8-tiden med kaffe och smörgås samt mingel. Cirka 8:30 brukar programmet starta med vår inbjudna talare och runt 9:30 är vi klara.

Hur kommer jag i kontakt med Frukostakademin?

För intresseanmälan och mer information, se under rubriken Kontakta oss.

Röster om FrukostAkademin

Läs vad några av besökarna på våra träffar tycker om FrukostAkademin. ”Det är alltid lika kul och lärorikt att besöka FrukostAkademin med många intressanta kontakter och framföranden.” – Kristina Modée, Borohus AB ”FrukostAkademin är ett viktigt forum och mötestillfälle för nya och befintliga kontakter. Min största nytta i nätverket har jag som representant för lokala brandförsvaret. …