Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Resumé 9 sept 2021

Arrangörsgruppen på scenen på Pumphuset, på Frukostakademin

Resumé 9 september 2021

Patric Orjala

Hur man kan leda sig själv och andra i en förändring

Information från arrangörerna

Carl-Johan Eiderbrant från Business Lounge berättade om nyheter i Pumphuset, det finns nu café, lunchrestaurang och handelsbod. Business Lounge har flera olika kontor där man kan hyra kontorsplatser. Gå in på www.businesslounge.se för mer information.

Sedvanlig informationsrunda från Frukostakademins arrangörer. Först ut Kristin Jörnsved från Värmdö kommun som informerade om att man startat en företagarpanel. Vill man som företagare vara med och bidra i utvecklingsarbetet kring företagsklimatet kan man signa upp via foretag@varmdo.se. Kristin informerade också om en webbinarie-serie som arrangeras tillsammans med KTH. Avslutningsvis uppmanar Kristin att vara med på dialogmöte som syftar till att lyssna in behov och idéer till hur vi skapar ett attraktivt- och tryggt centrumområde, vid intresse mejla till foretag@varmdo.se.

Nackas Näringslivsdirektör Anders Börjesson påminde om  ”save-the-date” för Nacka Företagarträff Extra den 8:e oktober på Yasuragi. All information hittas på www.foretagartraffen.se. Därefter presenterade sig Företagarna Nacka-Värmdös nya ordförande Per Lejoneke som kort nämnde att en av de frågor som han vill driva hårt framöver kommer att handla om miljön.

På miljötemat hade Per Enarsson, miljöchef i Nacka bjudits in för att informera om ett par saker.  Per inledde med att nämna att företagare i Nacka och Värmdö erbjuds individuell kostnadsfri energirådgivning genom Energi- och klimatrådgivningen. De erbjuder också flera seminarium med olika energiteman. Kontakta info@energiradgivningen.se vid intresse eller för mer information. I Nacka och Värmdö finns två erfarna rådgivare; Philip Junghahn och Margot Bratt.

Per informerade också om Tillväxtverkets “affärsutvecklingscheckar” som finns att söka under hela september månad. Stödet vänder sig till klimatsmarta små och medelstora företag för satsningar inom hållbar omställning. Mer information finns på https://tilllvaxtverket.se/checkar. Per nämnde också i sitt anförande om att Nacka har som mål att vara klimatneutrala 2045. Om man vill veta mera går det bra att mejla på per.enarsson@nacka.se.

Här kan du ladda ner Per Enarssons bilder.

Föreläsning

Vad är det som gör att vi gör som vi gör? Invanda mönster och i vissa fall kanske omognad eller brist på erfarenheter. Om man delar upp ordet i två delar så kanske man i vissa delar kan förstår innebörden mer FÖR-ÄNDRING. Eller så kan det vara som i många fall, att man faktiskt inte vill förändra något, vilket är ganska vanligt. Få ställer sig positiva till förändring men ibland måsta man acceptera att det måste ske. Inte minst under de senaste åren med pandemin är det väldigt många, om inte alla, som tvingats till nån form av förändring såväl privat som i arbetslivet.

Patric kom sedan in på  det som normalt sett alltid eller ofta sker efter att man varit på en kurs eller om det skett en förändring i företaget så är 1/10 del ganska snart tillbaka till som det var innan! VARFÖR är det så att det oftast bara är 1/10 del som faktiskt ser till att ändra sig?

Som det första och troligtvis viktigaste steget menar Patric är att  att man måste skapa en tydlig målbild och att äga denna. Det räcker inte alltid med egna erfarenheter trots tydliga mål  utan här måste man ibland ta hjälp av andra. Det går att se hela Patrics föreläsning igen via Företagarna Nacka Värmdös Youtube-kanal.  Patric avrundande med  ett erbjudande om 45 minuters strategisamtal utan kostnad. Vid intresse, mejla till  patric@orjala.se.

Ladda ner Patrics presentation om du vill ta del av den igen.

Vidare i höst har vi två ytterligare träffar. Boka därför in:

28:e oktober

25:e november

Väl mött i höst önskar Vännerna från Frukostakademin.

Nästa möte

13 september

Värmdö kulturhus

Lee Christiernsson