Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Resumé 16 jan 2020

Lena Noaksson och Frida Monsen på Frukostakademin Nacka Värmdö

Resumé 16 januari 2020

Lena Noaksson och Frida Monsén

Framtidssäkra er verksamhet genom att bygga lärande bolag!

Mycket trevligt att få vara tillbaka hos Choice Hotel och här bjöd man på extra service när nytillträdde Vd:n Tobias Pettersson tog emot utanför med parkeringsbiljetter. Sofie Lundin berättade också lite kort om hotellet och bjöd in till frågor efteråt.

Information från arrangörerna

FrukostAkademins arrangörer Anders Börjesson (Näringlivsdirektör Nacka kommun) och Amanda Thunberg (Ordförande Företagarna Nacka-Värmdö) berättade om nästa stora event för företagare – Nacka Företagarträff, läs mera och anmäl dig/er på https://www.foretagartraffen.se/.

Värmdös kommuns arrangör lät hälsa att gå in på deras nya hemsida och läs om vad som händer där, www.varmdo.se/foretag

Föreläsning

Camilla Hane, Arbetsförmedlingen på Frukostakadmein Nacka Värmdö

Förste talare ut denna morgon var åter igen Camilla Hane från Arbetsförmedlingen Nacka-Värmdö, som den här gången berättade kort om samarbete med Google som resulterat i en massa spännande idéer och tips om hur man kan utbilda sig med stöd av digitala tjänster – ”digitalajag.se” (se bild). Denna hemsida handlar huvudsakligen om att må bra i den digitala värld som blir allt vanligare runt omkring oss. Här finns exempel på hur man kan förbereda snabbintervjuer vid rekrytering till Quiz som gör att man kan komma igång i sitt vardaglärande.

Sedan var det dags för morgonens huvudtalare Lena Noaksson och Frida Monsén från konsultföretaget Doing’s! Som ett första exempel med koppling till lärande nämnde man att en gorillahona byter flock ca 6 ggr under sin livstid. Varför då? Jo, för att hon behöver hela tiden lära sig något nytt och lära mera. Förändringar åter igen är nåt som vi alla vet är ständiga men hur kan man då hantera dessa i sin vardag? Hur kan man bygga en lärande organisation som gör att flera stannar kvar på sin arbetsplats och inte byter, för det vet vi är kostsamt att hela tiden byta ”besättning”! Var sker då lärandet? Ett annat mycket tänkvärt exempel handlar om att man idag bedömer att det finns 2,7 miljoner studenter inom EU. För att tillfredsställa deras kompetensbehov skulle det behöva byggas 2 universitet per dag. Så VAR landar då lärandet? JO det kommer att behöva göras i våra verksamheter och organisationer.

Lena och Frida hade några s.k. bikupor där vi fick möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar. En av dem handlade om ”Vem man vill attrahera” till sin verksamhet. En egenskap som oftast glöms bort i sammanhanget är EQ – den emotionella kompetensen–  som blir allt viktigare. Det handlar inte om att bara vara duktig på produkten eller tjänsten, man måste kunna kommunicera och där utgångspunkten är att förstå behovet innan man kan föreslå en lösning.

Som exempel på hur man kan bygga en lärande organisation tog Lena och Frida den egna verksamheten, fullt medvetna om att det skiljer mellan en mindre verksamhet gentemot en större, men att man ändå kan fånga upp delar av hur man skulle kunna se på lärandet och hur man kan jobba för att stärka denna. Ledaskapet blir självklart avgörande hur man lyckas och något som hjälpt Doing’s är att ha en s k medarbetarvision som grund och som i deras fall består av 7 st olika magiska droppar –”trolldryck”;

Camilla Hane, Arbetsförmedlingen på Frukostakadmein Nacka Värmdö

Tillit-Personligt Engagemang- Social Förmåga- Medledarskap – Resultat – Handlingskraft och Initiativ – Energi och Välmående.

Som avslutning på deras anförande kan man sammanfatta med de tre orden:

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Lär

I efterföljande frågestund dök frågan upp hur man idag ska ta sig an utmaningen att kunna attrahera yngre personer i att just ta ansvar för mindre attraktiva arbetsuppgifter som inte allt handlar om att förverkliga sig själv.  Detta är en oerhört viktig framtidsfråga för en lärande organisation, och inte helt enkelt att lösa?

Även den här gången fanns det blädderblock vid minglet där man kunde skriva upp om man ville ha hjälp med något … eller vad man kan hjälpa andra företagare med. Det var inte lika frekventerat som på Grand Hotel men vi fortsätter med detta för det är uppskattat av många:

VAD VILL DU HJÄLPA ANDRA MED VAD VILL JAG/VI HA HJÄLP MED
Vill ha hjälp med bokföring. Ring Fredrik  072-9241974 Vill du jobba med din verksamhet inom hälsa på Värmdö? Vi har lokaler i Hemmesta. Mejla info@varmdohalsan.se
  Föreläsning och framtagning av strategier om Human hållbarhet för långsiktig framgång. info@capuma.se Cattis Olsson

Glöm nu inte Nacka Företagarträff den 20:e februari och till ytterligare 3 frukostträffar i vår. Datum kommer snart.

Välkommen då önskar vännerna från FrukostAkademin

Nästa möte

13 september

Värmdö kulturhus

Lee Christiernsson