Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Referat från frukostmöte 6 februari 2015 – ”Våra toppolitiker – hur hamnade de där?” med Jenny Madestam

Referat från frukostmöte 6 februari 2015 – ”Våra toppolitiker – hur hamnade de där?” med Jenny Madestam

Statsvetaren Jenny Madestam vid Stockholms universitet gästade oss denna morgon. Jenny berörde det nuvarande politiska läget i Sverige. Hon menar att det lugnat ner sig i rikspolitiken efter den sk December-överenskommelsen, vilken hon för övrigt ser positivt på. Jenny välkomnade även en större vilja till diskussion INOM Alliansen där åsikter tillåts brytas offentligt.

Jenny_Madestam_03

 Många kom till FrukostAkademins träff på Fazer Café & Restaurang denna morgon. Foto: Hans Brandt

Fokus i Jennys anförande låg på de val av partiledare som hon studerat under senare år. Vem kan bli vald? Vilka bestämmer i praktiken inom resp parti? Vilka faktorer avgör valet av partiledare? Jenny har närmare studerat dessa processer inom (s), (m) och (mp). Biljetten in i partiet är att bli medlem. Vill du nå långt i ett parti är det inte din CV som är avgörande utan det förtroende som du lyckas bygga upp. På så sätt kan man säga att tröskeln in i partierna är lägre än den som leder in i näringslivet. Märkligt nog är de politiska idéerna relativt frånvarande vid val av ledare. I stället är personen viktig.

Jenny_Madestam_04

 Erik Zachrison presenterar frukostmötets föredragshållare Jenny Madestam. Foto: Hans Brandt

Vilka bestämmer i de tre partier som Jenny studerat? Inom (s) är det avgörande att ha partidistrikten med sig om man vill bli vald. Inom (m) ska man se till att ha stöd av tunga kommunalråd i det egna partiet. Inom (mp) är bilden mer diffus. Gemensamt gäller att när det kommer till val av partiledare tycks partierna vara vitala demokratiska organisationer. Valberedningen i partiet har en viktig roll.

Jenny_Madestam_05

Dagens ämne var “Våra toppolitiker – hur hamnade de där?”. Foto: Hans Brandt

Vem kan bli vald?

För att kunna bli vald till ledare ska man uppfattas som lojal och gärna ha vuxit upp i partiet. Det är bättre att vara ideologiskt mainstream än att ses som radikal. Kön är komplicerat; särskilt svårt tycks kvinnliga ledare inom (s) ha det. En duktig ledare ska kunna hålla ihop partiet, kunna utöva makt, värna om en levande demokrati vid val samt sörja för god återväxt i partiet så att successionen säkras. Jennys senaste bok heter ”Hur blir man vald?”.

Jenny_Madestam_06

 Föredragshållaren Jenny Madestam. Foto: Hans Brandt

Tack till Jenny Madestam för att du kom till oss i Nacka/Värmdö. Och tack till Monica Carlsson för att du tog emot oss i Fazer Café & Restaurang till ett som vanligt fint arrangemang.

/Erik Zachrison

Projektledare FrukostAkademin

Jenny_Madestam_02

Monica Carlsson, Fazer Café & Restaurang och Erik Zachrison, Skuru IK Handboll. Foto: Hans Brandt

13 september

Värmdö kulturhus

Lee Christiernsson

Programmet

07.30: Frukost serveras och mingel
08.00: Allmän information från värden och våra arrangörer
08.15: Programmet startar
09.15: Avslutning och fortsatt mingel