Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Referat från frukostmöte 31 augusti 2016 – Mikael Damberg

Referat från frukostmöte 31 augusti 2016 – Mikael Damberg

Idag var det dags att inleda höstens serie av frukostträffar i regi av nätverket FrukostAkademin. Ca hundra förväntansfulla gäster samlades för att lyssna till statsrådet Mikael Damberg. Inramningen var härliga NackaStrandsMässan men funktionella och varma lokaler mitt i Nacka.

bild_009

Frukostmingel innan morgonens föredrag. Foto: Hans Brandt

Sedan regeringsombildningen i maj månad har Damberg fått ansvar för näringspolitiken i bred bemärkelse. Detta politikområde handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. Dambergs vision är ett spirande näringsliv, nya enkla jobb och lättare generationsväxlingar i företagen. Damberg som är född 1971 sitter med i socialdemokraternas verkställande utskott.

bild_004

Förväntansfulla gäster. Foto: Hans Brandt

bild_003

Erik Zachrison presenterar dagens föredragshållare Mikael Damberg. Foto: Hans Brandt

Damberg inledde med att sätta in det ekonomiska läget i Sverige i ett internationellt perspektiv. ”Svensk ekonomi går starkt just nu” sa Damberg. ”Sverige har ett bra utgångsläge i en orolig värld”. Utmaningarna för oss är följande: större satsningar på infrastruktur behövs; investeringar är viktiga; vi måste bistå företagen att hitta rätt kompetens; vi har hundratusen lediga jobb men svårt att finna folk; hur får vi igång ungdomar utan utbildning?; hur stöder vi nyanlända utan utbildning?

bild_007

Mikael Damberg. Foto: Hans Brandt

Damberg slog fast följande tre prioriterade områden för framtida investeringar: utbildning, bostäder och infrastruktur. För de små företagens tillväxt ritade Damberg upp följande trappa: starta – växa – exportera.

Efter Mikael Damberg intressanta inledning vidtog en lång frågestund med publiken. Frågor som berördes innefattade forskning och utveckling i näringslivet, snabbare inkludering av nyanlända med utbildning samt behovet av satsningar på skärgårdens utveckling.

/Erik Zachrison

bild_002

Morgonens värdar var Marianne Wallberg och Erik Ellström, NackaStrandsMässan, som här introduceras av Erik Zachrison. Foto: Hans Brandt

bild_006

Cissi Grape, Värmdö Kommun, hälsade välkommen. Foto: Hans Brandt

bild_005

Erik Langby, f.d. kommunalråd i Nacka, var en av de intresserade åhörarna. Foto: Hans Brandt

13 september

Värmdö kulturhus

Lee Christiernsson

Programmet

07.30: Frukost serveras och mingel
08.00: Allmän information från värden och våra arrangörer
08.15: Programmet startar
09.15: Avslutning och fortsatt mingel