Tillbaka till Nätverk för småföretagare

Små företag i strategiska nätverk

Vad säger forskningen om nätverk och dess fördelar? Detta står att läsa i doktorsavhandlingen ’Små företag i strategiska nätverk’ från Linköpings universitet.

Många av landets småföretag skulle klara sig bättre om de bildade nätverk med andra småföretag. Strategiska samarbeten med konkreta mål är i längden ett vinnande koncept, enligt avhandlingen. Karolina Elmhester, doktorand i industriell ekonomi, har följt utvecklingen i fyra Nutek-finansierade samarbetsprojekt. Elva snickerifabriker, alla med färre än 49 anställda, ingick i studien.

– Ett strategiskt nätverk innebär att några företag går ihop med en bestämd målsättning att ”det här ska vi göra tillsammans”. Det kan exempelvis handla om att samarbeta kring marknadsföring eller utbildningssatsningar, säger Karolina Elmhester.

Ägare till småföretag är ofta ensamma i ledningen och saknar kanske någon att bolla idéer med. Det kan han eller hon få i ett nätverk, en sorts inofficiell ”skuggstyrelse”, menar Karolina Elmhester.

Nätverken som ingår i studien startade med det konkreta målet att företagen gemensamt skulle kunna åta sig större projekt och därigenom tjäna mer pengar. Under vägen upptäckte de flesta att de inte nådde det målet, men fick en rad andra fördelar i stället: de insåg vikten av marknadsföring, började resa på mässor, arrangerade utbildning tillsammans, hjälpte varandra med offerthantering, lade ut jobb hos varandra.

– Samarbetet ledde till ökat självförtroende och att företagen vågade satsa och ta större utmaningar. Resultatet visar att strategiska nätverk får större betydelse för de enskilda företagens utveckling om målen syftar till ökad kompetens än om de är marknadsrelaterade, säger Karolina Elmhester.

Ladda ned hela avhandlingen ’Små företag i strategiska nätverk’ (pdf-fil 1.299 kB)