Nätverk för småföretagare

FrukostAkademin är av och till för företagarna i Nacka och Värmdö och arrangörerna bidrar på olika sätt till att stimulera nätverkandet.

Företagarna Nacka Värmdö

logo_foretagarna_h56Företagarna är en bred organisation som vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Organisationen representera 70 000 företagare och ger sina medlemmar tillgång till förmånliga avtal inom allt från marknadsföring till transporter och telefoni. Företagarna Nacka Värmdö är ditt lokala regionkontor som arrangerar regelbundna möten och nätverksträffar.

Läs mer 

Nacka kommun

logo_nacka_h53Varför uppfinna hjulet på nytt när du kan dra nytta av andras kunskaper och erfarenheter? Nacka kommun har ett väl utbyggt kontaktnät som bland annat kan ge dig omvärldsperspektiv, vägledning när du ska starta eget, råd i frågor som rör företagsamhet, byggnation och miljö.

Läs mer 

Värmdö kommun

logo_varmdo_h53Som företagare i Värmdö kommun finns flera möjligheter till nätverksmöten. Här erbjuds du som företagare nya affärskontakter och värdefullt erfarenhetsutbyte. Värmdö kommun samverkar med flera olika företagsnätverk och föreningar för att stärka och stödja näringslivsutveckling och tillväxt för dig som företagare.

Läs mer 

 

Små företag i strategiska nätverk

Vad säger forskningen om nätverk och dess fördelar? Detta står att läsa i doktorsavhandlingen ’Små företag i strategiska nätverk’ från Linköpings universitet. Många av landets småföretag skulle klara sig bättre om de bildade nätverk med andra småföretag. Strategiska samarbeten med konkreta mål är i längden ett vinnande koncept, enligt avhandlingen. Karolina Elmhester, doktorand i industriell ekonomi, har …