Tillbaka till Frukostmöten 2017

Referat från frukostmöte 31 januari 2017 – Mats Knutson

FrukostAkademin fick en flygande start 2017 med SVTs skicklige analytiker Mats Knutson som gästtalare. Mats inledde med att höja blicken utanför vårt lands gränser. ”Vi lever i en orolig omvärld med brexit, Trump och Putin. Trumps era kan bli slutet på en 100-årig amerikansk period av världsledarskap” menar Knutson. Kartan ritas om. Trump tycks vilja träda tillbaka från rollen som världsledare. Kommer USA att sluta sig? Och hur blir framtiden för NATO? Östersjö-området har tidigare geopolitiskt varit en ”flank”; nu tycks det kunna bli en mer central plats i världspolitiken.

Mats Knutson kom därefter in på sitt specialområde – svensk inrikespolitik. De för väljarna viktigaste frågorna just nu är – i denna ordning: sjukvården, skolan och invandringen. Därefter finns frågor som äldreomsorg, kriminalpolitik, jobb, miljö. Enligt Knutson har (s) just nu vind i seglen. Löfven kan sitta kvar pga den starka fragmentiseringen av det politiska systemet. Knutson noterar på senare tid ett nytt tonläge i debatten från Moderaterna. M kommer inte att tillåta en ny (s)-ledd regeringen efter valet 2018. SD ökar troligen i nästa val och kan nå 20%. Just nu säger (C) och (L) nej till samarbete med SD medan (M) och (KD) säger ja. Denna frågar splittrar Alliansen.

Efter Knutsons anförande vidtog en livlig frågestund.

/Erik Zachrison

Restaurangchef Emilie Pripp på Fazer samt Mats Knutson och Erik Zachrison. Foto: Elin Fransson

Dagens talare Mats Knutson tillsammans med Erik Zachrison. Foto: Elin Fransson

Många hade kommit till Fazer Restaurang vid Nacka Strand för att lyssna till Mats Knutson denna morgon.
Foto: Fazer Restaurang


Bildcollage från frukostmingel och föredrag. Foto: Fazer Restaurang

Inbjudan till frukostmöte 31 januari 2017 – Mats Knutson

Vi närmar oss valet 2018 – vilket är det politiska läget idag? God fortsättning till alla vänner i FrukostAkademin. Nu kör vi igång ett nytt år med vårt nätverk. Ett oklart parlamentariskt läge har lett till några turbulenta år i svensk politik. Enligt vår gäst Mats Knutson har Sverige en historiskt svag regering och en opposition …