Tillbaka till Frukostmöten 2016

Referat från frukostmöte 25 maj 2016 – Annsofie Blixt & Johan Wendt

jarla_001

Järlahuset. Foto: Hans Brandt.

jarla_002Erik Zachrison framför Järlahuset. Foto: Hans Brandt.

 

Denna försommarmorgon samlades FrukostAkademin till terminens sista träff i Nacka. Vackra Järlahuset tog emot oss där vi välkomnades av verksamhetschef Mats Granath.

jarla_003

Mats Granath, verksamhetschef, Järlahuset samt publiken. Foto: Hans Brandt.

Temat denna morgon var mötet med två framgångsrika sociala entreprenörer. Annesofie Blixt leder föreningen Tilia som fokuserar på att lindra ungas psykiska ohälsa. Föreningen arbetar förebyggande, med stöd samt med opinionsbildning. Man fyller ett mellanrum mellan sjukvård och friskhet. Där finns t ex unga med ångest, oro, ätstörningar. Exempel på verksamheter är en pod, stödchatt, söndagsmys och sommarläger. Idag arbetar ca 100 volontärer runt om i landet för Tilia. Annesofie vill företräda ett ”hållbart socialt entreprenörskap” där flera hjälps åt i stället för den ensamma drivande entreprenören.

jarla_004

Annsofie Bilxt och Johan Wendt. Foto: Hans Brandt.

Johan Wendt har gjort en enastående resa med sitt Mattecentrum i Sverige, Norge och Danmark. Nu har han även dragit igång Kodcentrum för att lära ut programmering. I Mattecentrum får 350 000 barn i Sverige gratis mattehjälp varje månad. Hälften av dem har utländsk bakgrund. Man driver räknestugor i 28 städer med hjälp av 600 volontärer. Kostnaden per elev för Mattecentrum är 50 kr/år. Flera stora företag stöttar verksamheten. Närmast Johans hjärta just nu ligger att lära ut ”datalogiskt tänkande” och att jobba för barn med autism.

jarla_005

Foto: Hans Brandt.

Detta blev en morgon då vi åhörare fick möta två kreativa, engagerade personer med ett otroligt driv för att förbättra vårt samhälle. Tack Annesofie och Johan för att ni kom till oss.

/Erik Zachrison

Inbjudan till frukostmöte onsdag den 25 maj 2016 – Annesofie Blixt och Johan Wendt

Vi fortsätter vårens möten med entreprenörer. Denna gång lyfter vi fram två dynamiska personer verksamma som sociala entreprenörer. En social entreprenör söker innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässiga metoder. Föreningen Tilia leds av Annesofie Blixt. Föreningen erbjuder första hjälpen till psykisk hälsa och stöd till unga för att få ett friskare liv. Tilia jobbar på …