Tillbaka till Frukostmöten 2015

Referat från frukostmöte tisdag 13 oktober 2015 – Cecilia Skingsley

Över hundra gäster dök upp när FrukostAkademin inbjudit till möte med vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Ämnet var hett med läget för Sveriges ekonomi i fokus. Cecilia är förstås mycket välplacerad i ett maktcentrum som ju också innefattar Finansdepartementet, Riksgälden och Finansinspektionen. Cecilia är en av sex riksbankschefer och är utsedd på sex år. Riksbankens har två uppgifter – att upprätthålla ett fast penningvärde och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Cecilia uppehöll sig en längre stund vid bankens inflationsmål om två procent och betraktade detta mål som en bra start för generell ekonomisk utveckling.

Cecilia_Skingsley_09 Cecilia Skingsley. Foto: Hans Brandt

Hon gav exempel på faktorer som påverkar inflationen. Det är BNP-utvecklingen, räntorna, oljepriset, produktiviteten, löner och skatter. En sänkt reporänta leder enligt plan till sänkta marknadsräntor vilket leder till förbättrad lönsamhet, ökad konsumtion och större efterfrågan. Det ger även en svagare växelkurs vilket stimulerar ökad export.

Cecilia_Skingsley_01Hotelldirektör Camilla Sandström, Quality Hotel Nacka, hälsar välkommen. Foto: Hans Brandt

Cecilia_Skingsley_03Linnéa Sallay presenterar sig för FrukostAkademins deltagare genom att spela en trudelutt på fiolen.
Foto: Hans Brandt

Cecilia Skingsley beskrev en utveckling med start i krisåren efter 2008. Vi är nu definitivt inne i en återhämtning där låg inflation blivit ett globalt fenomen. Konjunkturen i Sverige stärks fn. BNP växer med tre procent, vi har lägre arbetslöshet och inflationen stiger upp mot målet två procent. Just nu ligger den på 1.5 procent. En fråga på allas läppar just nu är – när ska amerikanska Fed höja räntan? Ett problem är att centralbankerna i Frankfurt och Washington just nu går i otakt.

Cecilia_Skingsley_04 Intresserade deltagare på FrukostAkademin. Foto: Hans Brandt

Skingsley menar att Sverige nu behåller en låg reporänta och fortsätter köpa statsobligationer. Det finns i Riksbanken en hög beredskap att ytterligare sänka räntan och att utöka köp av obligationer. Skingsley avslutade med att hävda att Riksbankens penningpolitik har effekt och att den låga räntan är fortsatt nödvändig. Hon varnar dock för att hushållens skulder blir alltför stora och att marknadens aktörer ägnar sig åt överdrivet risktagande.

Cecilia_Skingsley_06Cecilia Skingsley förklarar hur reporäntan påverkar inflationen. Foto: Hans Brandt

Som extra information visade Cecilia landets nya sedlar och redogjorde för hur dessa nu lanseras på marknaden. Tack Cecilia för en mycket intressant morgon.

Cecilia_Skingsley_07Cecilia Skingsley och de nya sedlarna. Foto: Hans Brandt

Tack även till Quality Hotel Nacka med hotelldirektör Camilla Sandström och konferenschef Malin Raukas i spetsen för att vi fick komma till er denna morgon. Er anläggning erbjuder verkligen de bästa förutsättningar för ett bra mingel och ett smidigt möte.

/Erik Zachrison

Cecilia_Skingsley_02Frukost och mingel innan Cecilia Skingsleys föredrag. Foto: Hans Brandt

Inbjudan till frukostmöte tisdag 13 oktober 2015 – Cecilia Skingsley

”Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget i Sverige” Vi får dagligen rapporter om landets ekonomiska situation, om regeringens budget, om skatter och om det ekonomiska läget i och utanför Europa. Denna morgon kommer vice riksbankschef Cecilia Skingsley till oss för att ge sin bild av den verklighet som blivit vardag för var och en av oss. Cecilia sitter …