Tillbaka till Frukostmöten 2014

Referat från frukostmöte 3 juni 2014 – Anders Borg (M)

Vid våravslutningen i FrukostAkademin den 3 juni hade vi lyckats locka till oss en spännande talare, finansminister Anders Borg. Det märktes på uppslutningen med 300 personer i salen. Mötet hölls hos Marianne Wallberg och Erik Ellström på NackaStrandsMässan med lokal mycket lämpad för stora events. Anders Borgs anförande kretsade kring det ekonomiska läget i Sverige och i vår omvärld. Vi har en stabil återhämtning i vårt land medan vi ser brister i eurozonen. Svensk export går trögt men vi ser ökad köpkraft här hemma med en ökning 2007-2012 på tjugo procent. Borg varnade för nästa lågkonjunktur i världen och därmed risker även för Sverige. Därför är en ansvarsfull ekonomisk politik av största vikt. ”Skyddsvallar” behövs för att trygga jobben i Sverige. Borg talade om den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina. Den utveckling som i Sverige tog 100 år har Kina genomfört på 40 år!
2014-06-03_Anders_Borg_03

Nyckelfaktorer för tillväxt är ledarskap, öppenhet, makroekonomisk stabilitet samt investeringar i framtiden (utbildning). En chans för Sverige är de nya tillväxtmarknaderna i världen samtidigt som dessa ger Sverige ökad konkurrens. Länderna är idag sammanflätade vilket även ger risker och instabilitet. Borg sade: vi får leva med ökad oro! Borg tog även upp det ökade trycket på klimat och miljö. Med passning till en del inhemska röster ser finansministern ökad tillväxt som något bra. Bland våra problem lyfte Borg särskilt fram bostadssektorn och byggandet; där behövs färre och enklare regler. Anders Borg avslutade med att betona att Sverige ekonomiskt har en stark position.

Se även den intervju med Anders Borg som gjordes av elever vid YBC-gymnasiet i Sickla vid dagens möte. Klicka på bilden här bredvid för att komma till intervjun.

/Erik Zachrison

Inbjudan till frukostmöte 3 juni 2014 – Anders Borg (M)

Sveriges finansminister kommer till FrukostAkademin! Unikt besök och våravslutning med Anders Borg tisdag 3 juni 2014. Vi vågade nog inte riktigt hoppas. Men så kom plötsligt beskedet – Anders Borg kommer till oss i Nacka! Alla har en relation till denne man. Vi lärde känna honom år 2006. Han har sedan dess varit en synlig minister och ständigt …