Tillbaka till Frukostmöten 2014

Referat från frukostmöte 27 mars 2014 – Magdalena Andersson (S)

Ledande (s)-politiker gästade Nacka

2014-03-27_Magdalena_AnderssonVår talare den 27 mars var Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Hon berättade om sin bakgrund i Finansen och vid Skatteverket. Hon var där van att mera ha en roll i bakgrunden; numera har Magdalena gjort ett kliv fram i rampljuset. Vår talare inledde med att konstatera att vi befinner oss i supervalåret och att den politiska temperaturen sakta höjs. Magdalena gjorde en internationell utblick och noterade att tillväxten i Euroområdet och i USA stiger både 2014 och kommande år. I Sverige väntas tillväxten bli 2.5% i år. Hon är bekymrad över att arbetslösheten bitit sig fast runt 8%. 70 000 personer har varit arbetslösa mer än två år. Bland ungdomarna är nu 35 000 arbetslösa mer än sex månader. På tal om Pisa-studien uppvisar Sverige resultat under snittet i OECD.

Mot slutet uppehöll Magdalena sig vid de mål för framtiden som (s) satt upp. Man vill nå den lägsta arbetslösheten i Europa. Fler innovationer måste resultera i nya företag. Partiet vill satsa på utbildning och fler platser i högskolan. Grundskolans klasser måste bli mindre. Fler bostäder ska byggas och satsningar på järnväg och T-bana prioriteras.

En livlig frågestund avslutade mötet. Vi fick bl a besked om att (s) i regeringsställning inte vill återinföra fastighetsskatten, förmögenhets-, arvs- eller gåvoskatten.

Nästa möte i FrukostAkademin äger rum onsdag 23 april. Vår gäst då är näringslivsprofilen Claes Dahlbäck.

Med hälsningar,

/Erik Zachrison

Projektledare FrukostAkademin

Inbjudan till frukostmöte 27 mars 2014 – Magdalena Andersson (S)

FrukostAkademin vill med sina teman vara relevant och tidsenlig. Att vi är inne i ”supervalåret” 2014 bör påverka våra ämnesval. Vi välkomnar denna morgon en politiker som gäst – Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (s). Magdalena talar om ”de ekonomiska förutsättningarna inför valet – därför utmanar jag Anders Borg om jobbet”. Socialdemokraterna sätter arbetstillfällen främst i den …