Tillbaka till Frukostmöten 2013

19 september 2013 – Värmdö och Nacka som besöksmål

Dagens tema: ”Värmdö och Nacka, besöksmål i världsklass: Vad kan detta göra för min lönsamhet som företagare?”

Värmdö och Nacka – Öster om Stockholm, kommer bli ett framtida, starkt begrepp som är på väg att sätta Nacka och Värmdö på den turistiska världskartan. Potentialen finns att besöksnäringen kommer att bli vår största näring. Vår närhet till storstaden parad med en unik skärgård och natur är i sig oslagbara besöksmagneter. Men det krävs också service, värdskap, infrastruktur, möjlighet till boende och utveckling av spännande besöksmål. Att skapa ett starkt varumärke för en destination – hur gör man och hur påverkar destinationens framgång samhället i övrigt? Hur kommer Värmdö/Nacka och Stockholms skärgård in i allt detta? Och vad kommer att bli företagens roll? Dagens FrukostAkademi kommer att visa på möjligheterna inom en näring som gynnar såväl små som större aktörer, en näring som är arbetskraftsintensiv och som kan skapa oanade intäkter.

Du får träffa:

  • Ninni Luthin Kärling – Kommunikationsstrateg, Svenska institutet – en statlig myndighet som arbetar med att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige.
  • Camilla Zedendahl – VD för framgångsrika Destination Sigtuna
  • Karin Voltaire, processledare Skärgårdsstrategin, Visit Värmdö, Nacka kommun
  • Lokala Värmdöaktörer

Den nationella strategin för svensk besöksnäring tar avstamp i vår potential att utvecklas som besöksland. Här finns alla förutsättningar: unika platser för upplevelser året runt, rika natur- och kulturvärden, pulserande storstäder och en attraktiv livsstil. Med fokus på hållbarhetsfrågorna är målet att vi ska fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 förväntas besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och erbjuder 35 exportmogna destinationer. Idag står Stockholm för drygt 30 procent av de internationella gästnätterna i Sverige och är porten till andra besöksmål i landet. Genom vår nationella Strategi 2020, Stockholmsstrategin och Skärgårdsstrategin, där alla berörda gemensamt arbetar mot samma mål, skapas det förutsättningar för att de högt uppsatta målen ska kunna förverkligas.