Tillbaka till Frukostmöten 2011

30 mars 2011, Inga-Britt Ahlenius

2011-03-30_Inga-Britt_AhleniusInga-Britt Ahlenius var gäst senast. Det var en allvarlig, kunnig tjänsteman med stort civilkurage som vi mötte på FrukostAkademin den 30 mars. Hon höll en längre utläggning om det svenska statsskicket och pekade på brister i såväl central som kommunal myndighetsutövning. Politikers bristande ansvarstagande var en huvudpunkt i detta. Hon drog paralleller från Axel Oxenstiernas dagar fram till vår egen tid. Ahlenius redogjorde för den tioåriga kampen i Sverige för att frigöra riksrevisionen från regeringen. En kamp som till slut bar frukt.

Den andra halvan av morgonen upptogs av Ahlenius kritik av sin chef generalsekreterare Ban Ki-moon vid Förenta Nationerna. Vid sin avgång 2010 skrev Ahlenius en revisionsrapport till Ban Ki-moon som senare gjordes offentlig genom en bok som Ahlenius skrev tillsammans med Niklas Ekdal. Ahlenius var för att vara högre ämbetsman mycket frispråkig vid mötet och kallade Ban Ki-moon för en ”nolla”. Hon beskrev även hur FN-chefen enligt henne gick i USAs ledband.

För vidare läsning rekommenderas Ahlenius bok (Brombergs förlag).