Tillbaka till Frukostmöten 2011

25 januari 2011, Maria Rankka

Handelskammarens nya VD Maria Rankka: Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för stora delar av landet.

Maria Rankka, Stockholms Handelskammares nya VD sedan oktober förra året, var Frukostakademins gäst den 25 januari. Rubriken var om det går att anpassa en 108 årig näringslivselefant till dagens samhälle.

2011-01-25_Maria_RankkaHon kunde berätta att planerna inför framtiden nu börjat utkristallisera sig. Utgångspunkten är att Stockholmsregionen är tillväxtmotor för stora delar av landet. Viktigt är att se till att infrastrukturen fungerar inte bara den rent fysiska utan också att företagen kan fungera och växas, inte minst tjänsteföretagandet och nyföretagandet.

Skattesituationen måste också underlättas liksom tillgången till arbetskraft och bostadsmarknaden där det behövs fler hyreslägenheter.

Hon har redan stuckit ut hakan och retat både statsministern och syndikalisterna. Statsministern tog hon i örat då han ville ha monopol på allmänintresset. Även företagarna representerar allmänintresset och är inget särintresse.

Hon nyanserade dock sin inställning till att när det handlar om fördelningspolitik gäller särintressen i högre grad än då man talar om att skapa tillväxt då de som verkar för det står för ett allmänintresse, eftersom alla tjänar på det.

Anklagelsen för maffiametoder från syndikalisterna handlar om deras agerande gentemot Berns salonger bland andra.

Moderator var Carl Fridh som även gjorde detta referat.