Tillbaka till Frukostmöten 2009

3 februari 2009 – Patric Sjöberg (Stockholmsmässan)

Patric Sjöberg är VD för Stockholmsmässan AB. Han tillträdde som VD under 2008. Patric presenterade sitt företag som ägs av Stockholms Stad och Stockholms Handelskammare. Mässan i Älvsjö står inför en stor modernisering och utbyggnad. Den totala ytan kommer inom kort att uppgå till 70 000 kvm. Men Patric valde att vidga perspektivet för oss deltagare denna morgon. Han berättade om mässans roll i den moderna marknadsföringen och tryckte på mässans unika möjligheter till möten, inspiration och upplevelser. Mässor står idag för ca sex procent av företagens totala kostnader för marknadsföring och Patric Sjöberg tror att den andelen kommer att öka. Patric höll ett mycket personligt anförande och bjöd på sig själv vilket var mycket uppskattat av FrukostAkademins hundratalet deltagare denna morgon. Vi var många som travade iväg från mötet med ett leende på våra läppar. Tack Patric – ”you made our day” …

/Erik Zachrison

Skuru Handboll – värd