Tillbaka till Frukostmöten 2008

7 november 2008 – Kaj Mickos

2008-11-07_Kaj_Mickos_02FrukostAkademins möte den 7 november besöktes av oerhört många deltagare vilket var mycket roligt att se. Dagens talare var Kaj Mickos som talade från utgångspunkten innovation och utveckling. Mickos arbetar som professor emeritus på Mälardalens högskola som är mycket framstående inom forskning kring just innovation och utveckling.Ett starkt ledord under föreläsningen var behovet av människor idag att vara föränderliga och lyckas anpassa sig till rådande omständigheter. Det är inte den starkaste eller den mest intelligenta som klarar sig bäst utan den som kan anpassa sig som Darwin sa. Mickos citerade även Mao med att säga att när det blåser stormvind ska man inte bygga vindskydd utan väderkvarnar, det är viktigt att dra fördelar ur situationen.Det som går på export idag är inte varor i första hand utan kunskap, det är dags för västvärlden att inse att det inte går att vara monokulturella när många i östvärlden är multikulturella.2008-11-07_Kaj_Mickos_01En annan förändring i produktionsutvecklingen idag är att produkternas hållbarhet har minskat kraftigt, därför är det också viktigt att produktionstiderna minskas så att inte produkten har blivit omodern på tiden det tagit att utveckla den. Idag ligger mycket fokus på miljön och hur vi kan skapa produkter som både vid tillverkning, användning samt återvinning inte belastar miljön negativt.

Kaj Mickos framhöll att de tre viktigaste sakerna för förnyelse: innovera, imitera och invadera. Bland invadörerna räknar han Ryanair, Ikea, HM med flera som tagit en redan existerande bransch och fullkomligt invaderat den till tidigare okända nivåer.

2008-11-07_Kaj_Mickos_03Vad som även krävs för ett gynnsamt innovativt klimat är bredd, det går inte att tro att innovationer ligger redo att bli plockade, de måste växa fram ur en massa andra idéer. Mickos drog parallellen till varför så många svenskar är med i NHL, nämligen beroende på att i stort sett alla barn i Sverige har möjlighet att prova på ishockey om de vill.

För att en innovation ska bli lönsam måste flera människor samarbeta, ingen kan allt men alla kan något, och det viktigaste är att någon tar det övergripande ansvaret samt att det finns en efterfrågan samt kapital. Att skapa lösningar utan att först ha ett problem är som att framställa en medicin och sedan försöka hitta en sjukdom den kan bota. Utan uttalade problem kommer heller inga lösningar att komma fram.

Skrivet av: Maria Dahlberg Kreativa idéer