Tillbaka till Frukostmöten 2008

10 juni 2008 – Anna-Stina Nordmark Nilsson

2008-06-10_Anna-Stina_Nordmark_Nilsson_04På frukostmötet den 10 juni befann vi oss ute på Djurönäset på Värmdö. Dagens talare var Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD i Företagarna. Hon föreläste kring temat ”Hur ska vi få fart på företagandet i Sverige?”Morgonen började traditionsenligt med frukost och mingel, sedan hälsade Erik Zachrisson oss välkomna. VD för Djurönäset konferenscenter Ragnar Flinck välkomnade oss till faciliteten och berättade kort om det.Anna-Stina Nordmark Nilsson representerar 70 000 företagare som i sin tur är knutna till 300 lokalföreningar runt om i landet.Det går mode i hållningen till företagare, och särskilt småföretagare. Just nu vill de allra flesta politiker stödja småföretagarna, även om många frågar sig varför det inte händer någonting. Företagarna vill sänka arbetsgivaravgifterna, politikerna säger att varje procentenhet som avgiften sänks med beräknas kosta 7,5 miljarder kronor. Företagarnasegen beräkning, med minskad arbetslöshet och högre sysselsättning, säger att det skulle kosta ca 3,5-4 miljarder kronor per sänkt procentenhet.

2008-06-10_Anna-Stina_Nordmark_Nilsson_03Anna-Stina Nordmark Nilsson skräder inte sina ord om Anders Borg och Sven Otto Littorin som hon kallar bromsklossar för ökat företagande i Sverige och uppmuntrade dagens mötesdeltagare att gå på dessa två om sänkt arbetsgivaravgift samt turordningsreglerna i snabbköpet i händelse av ett möte där.

Något fascinerande är att vänsterpartiet har blivit det nya småföretagarpartiet, detta har enligt Lars Ohly med att kommunisterna hade svårt att få anställning och därför startade eget istället.

2008-06-10_Anna-Stina_Nordmark_Nilsson_02I Sverige idag finns ca 700 000 företag. 480 000 av dessa består av företag med 0 anställda. Endast 907 st har fler än 249 anställda. Småföretagen dominerar, vad som däremot är tråkigt är att endast ca 25 % av alla företagare är kvinnor i Sverige. I Europa är siffran närmare 30 %. För att råda bot på detta föreslår Anna-Stina Nordmark Nilsson att den offentliga sektorn öppnas för konkurrens, eftersom 40 % av alla företag startas inom en bransch företagaren väl känner till. Kvinnor dominerar inom vård och utbildning, därför skulle kvinnligt företagande gynnas av ett öppnande av den offentliga sektorn.

Ett annat problem för svenskt företagande är att 34,4 % av rikets företagare är över 55 år gamla. Inom ett par år kommer ca 180 000 företagare att trappa ned, och enligt beräkningar går hälften av dessa företag i graven. Inom ett par kommer alltså ca 90 000 företag att försvinna. De nystartade företagen medtagna i beräkningen förändrar inte utsikten att Sverige ändå kommer att förlora ett stort antal företag inom några år.

2008-06-10_Anna-Stina_Nordmark_Nilsson_01Ytterliggare ett problem är att det är svårt att hitta kapital för att ta över företag med mellan 10-20 anställda. Detta leder till att det är problematiskt att ta över ett företag när ett generationsskifte inom svenskt företagande ska ske.

Av de 100 största företagen i Sverige är 38 st sådana som ”växt av sig själva”, d.v.s. inte har blivit stora i och med fusioner och liknande. Av dessa 38 har inte ett enda startats efter 1969.

Sverige har mycket kvar att göra för att underlätta för företagarna, även om del har gjorts under den nya regeringen.

 

Skrivet av: Maria Dahlberg Kreativa idéer