Tillbaka till Frukostmöten 2007

30 november 2007 – Anders Wijkman

Vi var ca 90 personer som fick det stora nöjet att lyssna till Anders Wijkman, ledamot av Europaparlamentet sedan 1999. Ämnet för dagen var klimatfrågan i Europa. Lämpligt nog så var vi samlade mitt i utställningen ”Kvarteret Framtiden”, en mötesplats i Sickla för klimatprat. Anders berättade med stor inlevelse och kunskap om alla de hot vi står inför samt vilka krafter och åtgärder som behöver komma till stånd för att ”bromsa upp” växthuseffekten. Vi fick höra om hur miljöarbetet bedrivs i EU samt även vad vi kan göra lokalt i kommunen både som företagare och medborgare. Presentationen avslutades med att åhörarna fick ställa frågor och även om ämnet var och är synnerligen allvarligt kändes det som om en optimism trots allt fanns!Värd denna morgon var miljöutvecklare Eva Scharin från Nacka Kommun. Mötet leddes som vanligt av Erik Zachrison, Skuru Handboll.Skrivet av Christer Andersson, Marknadskommittén Skuru Handboll.