Tillbaka till Frukostmöten 2007

28 mars 2007 – Nyamko Sabuni

2007-03-28_Nyamko_Sabuni_01Mötet den 28 mars 2007 talade Nyamko Sabuni, vår nya integrations- och jämställdhetsminister om ”Egenmakt mot utanförskap”.

Ingen har undgått att notera att Sveriges nya integrations- och jämställdhetsminister. Hennes namn är Nyamko Sabuni. Hon är född 1969 och har varit riksdagsledamot sedan 2002 där hon representerar (fp). Nyamko leder sedan årsskiftet ett helt nytt departement i regeringskansliet som hon nu besätter och bygger upp – integrations- och jämställdhetsdepartementet. En mycket stor bredd präglar de arbetsområden som detta departement spänner över. Nyamko är ansvarig minister för demokratifrågor, våra folkrörelser och föreningslivet, integration samt mångfald och jämställdhet. Som om detta inte räckte ingår även följande områden i Nyamkos portfölj: konsumentfrågor, minoriteter, storstadspolitik samt ungdomspolitik. Alla förstår att statsrådet har en fulltecknad kalender.

2007-03-28_Nyamko_Sabuni_02Nyamko Sabuni deltar gärna i det offentliga samtalet om dessa frågor och syns ofta i TV. Vi gladdes därför över att statsrådet Sabuni accepterade vår inbjudan att gästa FrukostAkademin. Hon valde att tala utifrån rubriken ”Egenmakt mot utanförskap”.