Tillbaka till Frukostmöten 2012

31 januari 2012 – Gustav Fridolin (MP)

2012-01-31_Gustav_FridolinDagens värd Ewa Helander på Vår Gård hälsade välkommen. Vi bjöds på en fantastisk frukost som stod framdukad till våra ca 100 gäster. Dagens huvudperson var riksdagsledamoten och språkröret Gustav Fridolin (MP). Gustavs tema rörde mindre företag och bättre villkor för företagande. Han uppehöll sig vid klimatsmarta alternativ i företagandet och förespråkade inte oväntat förnyelsebar energi. På tre områden vill Gustav Fridolin se ändringar. Han önskar lägre arbetsgivaravgifter och att företagens ansvar för anställdas sjuklön tas bort. Det tredje området handlar om regelförändringar och bättre service från myndigheter. Bl a önskar (mp) att myndigheter ska kunna lämna förhandsbesked till företag som ber om råd.

Mötet avslutades med en rundvandring på vackra Vår Gård för dem som så önskade.

FrukostAkademin träffas inte i februari utan vi puffar för att alla besöker FöretagarTräffen i Nacka den 22 februari.

Välkommen dit.

Nästa frukostmöte äger rum i mars månad. Inbjudan kommer snart i en inkorg nära dig.

Skrivet av Erik Zachrison