Tillbaka till Frukostmöten 2012

31 augusti 2012 – Lennart Käll (Svenska Spel)

Höstens första träff med FrukostAkademin hölls i Gustavsberg, Värmdö. Inramningen var Värmdö Företagardag som anordnades för första gången. Vi gladdes åt att FrukostAkademin med sitt informativa och informella koncept fick bli plattform för starten av nya VFD. I anslutning till vårt frukostmöte skedde också den formella invigningen av Företagardagen med näringslivsprofilen Amanda Thunberg som projektledare.

2012-08-31_Lennart_KallFrukostAkademins gäst och huvudtalare var VD för Svenska Spel Lennart Käll. Lennart presenterade sitt företag och dess uppdrag. Bolaget omsätter årligen över tjugo miljoner kronor och är en ledande aktör inom spel och gambling. Lennart efterlyste mer ordning och reda på den svenska spelmarknaden och var tydligt irriterad över att regering och riksdag inte reglerar det vildvuxna och okontrollerade spelet, främst via internet. Lennart förordade någon form av licenser för utländska spelbolag som söker kunder i Sverige. En nyhet presenterade Lennart: priset på populära Triss höjs till 30 kronor samtidigt som vinstplanen förändras. Stort fokus i Lennarts presentation gavs till frågor om spelansvar och företagets ambition att förhindra överdrivet och ansvarslöst spel.

Lennart ser att Svenska Spel även i framtiden har en stark central roll som ledande aktör inom detta område.

Avslutningsvis anordnade Lennart en mycket uppskattad frågesport med sportfrågor till vår publik. Fina priser delades ut direkt på plats till vinnarna.

Skrivet av Erik Zachrison