Tillbaka till Frukostmöten 2012

24 april 2012 – Lennart Koskinen

2012-04-24_Lennart_KoskinenDenna morgon sätter vi etikfrågorna i fokus.

FrukostAkademin gästas av förre biskopen och etikforskaren Lennart Koskinen. Lennart ställer den provocerande frågan – har vi råd med ta etiska hänsyn i näringslivet?

Lennart kommer att tala utifrån etik, ekonomi och företagets själ. Lennarts tes är att en god och tydlig etik i företaget gynnar såväl företagaren som de anställda. Med en god värdegrund och ett internt regelsystem får företaget lättare att rekrytera och minskar samtidigt sjukfrånvaro och personalomsättning.

Kunderna vill göra affärer med någon man kan lita på och som har en hederlig marknadsföring. Som grund för varje företag ligger en sund och tydlig affärsidé.

Lennart Koskinen är biskop emeritus i Svenska kyrkan. Född 1944 har Koskinen även varit direktor vid Kyrkans Arbetslivsinstitut. Han väckte uppseende då han i radioandakterna på morgonen inledde med hälsningen ”Gomorron Gud”. Etikfrågorna har alltid stått i centrum. Han har haft uppdrag som etikrevisor i företag där han gått igenom verksamheten i alla led från leverantör till kund. Politiskt har Koskinen engagerat sig i (kd) och ingår numera i dess partistyrelse.