Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Resumé 29 juni 2022

Siggesta Gård

Resumé 29 juni 2022

Per Lejoneke och Maria Westman

Hållbart företagande och pinnbröd!

Denna mycket sommarvarma morgon med lite mörka moln i bakgrunden började med att Jonas Eriksson från Nordic Hemisphere berättade om eldens tillkomst och vad man kan använda naturen till för att skapa bra teamkänsla i en organisation. Men framförallt hur deltagarna skulle tillaga sitt eget pinnbröd som frukostbröd över öppen eld.

Nacka Värmdö Loves – Kristoffer Schjött-quist på scen på Frukostakademin Nacka Värmdö

Därefter gick alla in i Siggesta Gård fantastiska loge där Charlotte Stenhammar hälsade oss välkomna och berättade om hur man hanterar olika hållbarhetsfrågor på gården. Hon bjöd sedan in alla efter träffen på en rundvandring i deras köksträdgård.

Information från arrangörerna

Ulla Rådling (Värmdö kommun) och Mathias Forsberg (Nacka kommun) tillönskade alla en trevlig sommar innan det var dags för ordförande i Företagarna Nacka-Värmdö Per Lejonekes att göra detsamma men framför allt inleda som första talare. Temat denna morgon var ju ”Hållbart Företagande.

Nacka Värmdö Loves – Kristoffer Schjött-quist på scen på Frukostakademin Nacka Värmdö

Hållbarhet en ny ram för samhällsutvecklingen

Per började med att göra en reflektion tillbaka till Per Schlingmanns anförande på Nackas Företagarträff i april. Där menade han att hållbarhet är en ny ram för samhällsutvecklingen och att det handlar och kommer att handla om att göra gott så att det blir lönsamt. Ingen kommer undan utan det handlar mer om en inställning och vilket tidsperspektiv man vill ha innan man påbörjar sitt utvecklingsarbete för att bli mera hållbar.

Per fortsatte att förtydliga det som vi nog alla ser idag är att vi är inne i ett mycket allvarligt läge gällande klimatet i världen och där mycket ska ske på kort tid. Klimatfrågan kommer att påverka att många måste ställa om för att möte den framtida marknaden och dess behov och förväntningar. Klimatfrågan kommer att vara grunden för utveckling under väldig lång till och det gäller nu att se möjligheterna mer än hoten gällande kunderna, leverantörer, tillverkning, transporter etc. För att man ska kunna lyckas måste man se till såväl, jaget, företaget och kopplingen till lokalsamhället och hur det hänger ihop. Här lämnade sedan Per över till nästkommande talare Maria Westman. Pers avslutsord var att anlita hjälp, och här kan Företagarna var en av flera som vill och kan hjälpa till.

Maria Westman från C by West- Hur tar man tag i sitt hållbarhetsarbete

Maria Westman från C by West tog över stafettpinnen där hennes anförande hade som fokus på ”hur gör man nu då”?

Något man inte kommer undan ör att hitta en struktur och det gör man utifrån att analysera affären i sig, se över sin organisation och att detta då ska landa i nån from av kommunikation så småningom. Marias erfarenheter så här långt har landat i de fyra M:n:

  • Medvetenhet; Att veta för att kunna göra något. Man måste läsa på helt enkelt. Analysera nuläget
  • Mognad; Att vilja utvecklas och förändras. Här kommer jaget in och den personliga inställningen. Vad vill jag!
  • Motivation: För att tänka och arbeta långsiktigt och inte se det övermäktiga. Ta tid på sig.
  • Mod; För att kunna genomföra och det bygger även det på den personliga inställningen och här måste man ta hjälp för att inte fastna. Desto fler desto högre sannolikhet att man luckas

Andra tankar som Maria delade med sig av var att man bara ska prioritera de globala miljömålen som berör den egna verksamheten och börja med det som känns hanterbart. Inte försöka sig på att göra ALLT! Det interna arbetet kommer man inte ifrån och man måste få flera med sig internt, så varför inte börja med nån Workshop eller utbildning. Sedan måste man också blicka utåt och göra sin intressent- och väsentlighetsanalys. Vad betyder då detta? JO att inspireras av andra och titta gärna på Sustainable Brand Index och se vad andra har gjort. Maria avslutade med att ge exempel på hur företaget NOX tillsammans med C by West har tagit fram en hållbarhetsplattform.

Erbjudande

Vill ni ha hjälp att sätta igång i så fall erbjuder C by West kostnadsfria rådgivningstillfällen för hur man kan komma igång med eller utveckla vidare ett hållbarhetsarbete. Mejla ert intresse till Maria Westman på mailadress nedan och skriv er motivering till varför just ni skulle vilja ha hjälp. De tre företagen med starkaste motivering får varsitt rådgivningstillfälle 1,5 timme. (genomförs online, att boka in efter sommaren och genomföras under hösten 2022). Glad sommar! Önskar Maria Westman; maria.westman@cbywest.se

Save the Date – 14 september

Vi tillönskar alla företagare och nätverkare en riktig härlig sommar och är tillbaka efter ledigheten med mycket energi för den fortsatta utvecklingen framförallt gällande hållbarheten. Boka även 27/10 där vi återkommer med mera information om detta senare.

Väl mött då önskar vännerna från Frukostakademin!

Nästa möte

15 maj

Hotell skepparholmen nacka

Li Pamp