Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Resumé 17 juni 2021

Företagarpanelen på en sändning på datorn

Resumé 17 juni 2021

Företagarpanel

“Business as unusual” – Framåt tillsammans

Morgonen inleddes med att Carl-Johan Eiderbrant från Business Lounge berättade om Pumphuset som är deras senaste tillskott av uthyrning av kontorsplatser. På plats till också en scen som drivs i samarbete med NAV Sweden.

Arrangörsgruppen på scen på Frukostakademin

Information från arrangörerna

Nackas näringslivsdirektör Anders Börjesson passade på att flagga för ett ”save-the-date” för Nacka Företagarträff Extra som går av stapeln den 8 oktober på Yasuragi. Läs mer om Nacka Företagarträff här.

Nytillträdde näringslivschefen i Värmdö, Magnus Nybom berättade om ett Smartare Värmdö och hur vi tillsammans kan samarbeta kring det som många företag upplever som ett stort tillväxthinder, kompetensförsörjningen.  Här kan du läsa mer om Smartare Värmdö. Milla Ottosson-Sippola från Företagarna Nacka Värmdö påminde om att komma in med förslag till Årets Företagare i både Nacka och Värmdö kommun. Milla påminde även om att Företagarnas medlemmar har gratis juridisk rådgivning och att vi ska tänka på att stödja våra lokala företagare nu i sommar. Här kan du läsa mer och nominera till Årets Företagare i Nacka och Värmdö.

Företagarpanelen på scen på Frukostakademin

Föreläsning

Dags för morgonens stora händelse: En paneldiskussion ledd av Amanda Svensson från Företagarna. I panelen hittade vi:

 • Fredrik Östbom, chef för avdelningen Analys & Opinion hos Företagarna
 • Susanne Blomberg, VD Siggesta Gård
 • Helena Waker, VD/CEO Stockholm Fashion District
 • Joakim Wiklander, grundare, ägare och VD för restaurangkedjan Brödernas

Fredrik inledde dock kort med att presentera en alldeles färsk rapport ”Småföretagar-barometern”. Rubriken på rapporten var satt till ” Kraftig konjunkturförsvagning och stark optimism. Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. I 2021 års småföretagsbarometer föll konjunkturindikatorn till den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. Den kraftiga konjunkturförsvagningen under de senaste tolv månaderna förklaras av coronapandemin.

Samtidigt är småföretagen mycket optimistiska inför det närmaste året. Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och drivs framför allt av en ökad orderingång och omsättning, men även sysselsättningen väntas ta fart igen efter att ha minskat kraftigt under det senaste året.

Det Fredrik är mest negativ till gällande hanteringen av pandemin är att politiken inte har förstått villkoren för småföretagaren. Här borde man sett ett mer kraftfullt och tydligt agerande.

För den som är mer intresserad av detaljer och andra jämförelser finns här en länk till hela rapporten: https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2021/juni/stark-optimism-bland-smaforetagen/

Nedan följer en kort resumé av det som fångades upp under den intressanta timmen paneldiskussionen varade:

 • Susanne Blomberg nämnde att hon är mycket förvånad hur väl man trots allt har kunnat anpassa sig till de nya uppkomna situationen. Siggesta gård har klarat sig bättre än många andra med tanke på det starkt ökande intresset att komma ut till landet/naturen.
 • Helena Waker gav metaforen att man levt som i en ”Hollywoodprodukt”. Är det sant det som händer eller är det fiktivt? Även hon nämner att man lyckats förvånansvärt bra att ställa om när det gäller design- och modebranschen. Framförallt är handeln drabbad, men även här har många hittat andra lösningar.
 • Joakim Wiklander representerar den del av samhället som troligtvis drabbats allra hårdast, nämligen restaurang- och besöksnäringen. Viktigt för dem har varit att våga och sätta upp tydliga mål. Även Brödernas har klarat mer än vad de trodde och det har hängt mycket på inställningen där pandemin i vissa fall  ”taggat oss” och det har gjort oss lite extra starka.

På frågan vad som varit jobbigast med pandemin svarade man:

 • Ovissheten rent generellt, ovissheten om så många olika saker
 • Svårigheten att inte kunna planera, och hela tiden revidera sina planer
 • Ingjuta hopp både hos sig själv och alla medarbetare
 • Försöka ha fokus på lösningar och inte tvärtom
 • Lyssna in och ta ALLT på stort allvar
 • Det har varit mycket personligt hur man reagerat och agerat. Många olika scenarier och lösningar har dykt upp som man inte förväntat sig
 • Unga har inte varit lika oroliga vilket har balanserat upp den oro som har funnits bland lite äldre medarbetare.

Vad skulle ni göra bättre och ta med som positivt från pandemin:

 • Mer beredd på att stötta varandra
 • Chefsnärvaron måste vara hög
 • Ökad digitalisering
 • Blivit effektiva i vissa arbetsuppgifter
 • Att förändringar överlag är bestående, acceptera förändring
 • Acceptera ett nytt sätt att leva på

Om vi sedan ska summera morgonens träff så citerar vi med Amandas tankar:

 • Framtiden är ljus! Med effektivisering, digitalisering och nya bättre sätt att göra saker på kommer företagen att blomstra när samhället öppnar upp, om de får rätt förutsättningar från politiken såklart.
 • Vissa kundbeteenden har troligtvis förändrats för gott, ”adapt or die”!
 • Arbetsplatser kommer troligtvis bli mer flexibla och erbjuda medarbetare att jobba hemifrån i större utsträckning när vi går tillbaka till det nya normala.
 • Det har blivit bättre samarbete och samverkan under pandemiåret. Företagare ser konkurrenter i många fall som samarbetspartners.

Vill du se del av sändningen i efterhand?

Vi spelade in hela paneldiskussion. Tyvärr missade vi lite av inledningen, men den finns beskriven här ovan.

Klicka här för att se sändningen via Zoom.

Med dessa ord vill vi från Frukostakademin tillönska en riktig härlig, skön och inte minst avkopplande sommar för de flesta.

Boka sedan in följande datum för hösten:

9:e september – Frukostakademin

8:e oktober – Nacka Företagarträff Extra

28:e oktober – Frukostakademin

25:e november – Frukostakademin

 

 

Nästa möte

15 maj

Hotell skepparholmen nacka

Li Pamp