Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Resumé 14 september 2022

Siggesta Gård

Resumé 14 september 2022

Per furumo

kommunikation som skapar delaktighet

Denna första Frukostakademi efter sommaren startade med en förstärkt frukost hos HEAT restauranger i Nacka Strand. Vi hälsades välkomna av VD Jesper Hofmann som berättade att de i dagsläget har 14 restauranger i Mellansverige och har en tydlig ambition att växa med målsättningen är att bli “lunchrestaurangernas IKEA”. Även grundaren till HEAT fanns på plats och det intygades av personalen att i vissa fall är det hans mammas recept som serveras. Efter träffen fick samtliga deltagare en kupong för att gratis pröva på lunchen vid lämpligt tillfälle.

Information från arrangörerna

Arrangörerna gav en sedvanlig kort informationsrunda om aktuella och framtida händelser. Anders Börjesson från Nacka kommun tipsade om:

  • Företagarlunch 30 september, inbjudan kommer
  • Kommunens klimatnätverk
  • Nacka Företagarträff den 23 februari 2023, anmälan är öppen!

Från Ulla Rådling, Värmdö kommun, kom följande tips:

  • Alla företagare är välkomna till en företagarfrukost den 13 oktober med tema upphandling. Vill du som företagare bli bättre på offentliga affärer och hitta nya affärsmöjligheter?
  • Framtidsvägledning, en satsning mellan näringsliv och skola. Startskottet gick på Framtidsmässan i slutet av augusti där förutom det mänskliga mötet mellan företagare och elev, var prova-på-aktiviteter, tipsrundor och virtuella uppgifter i fokus
  • Värmdö söker företagare som är nyfikna på att vara yrkesambassadör, att så ett frö och inspirera eleverna – framtidens arbetskraft. Är du intresserad vad det innebär att vara yrkesambassadör så mejla till adressen “foretag@varmdo.se”.

Företagarna Nacka-Värmdös ordförande, Per Lejoneke, bjöd in till Företagargalan den 10 november och önskade nomineringar till Årets företagare. Per lyfte sedan Företagarnas fortsatta arbete med hållbart företagande och refererade till en nyligen publicerad debattartikel (Aftonbladet) där 227 större svenska företag går ut och kräver tuffare lagar och regler, för att Sverige skall uppfylla sina klimatmål. Företagen ser omställningen som en möjlighet för svensk exportindustri att vinna marknadsandelar och affärer, då man menar att svenska företag redan ligger långt framme i sitt hållbarhetsarbete.

Per flaggade vidare för föreningens webbplats – hallbaraforetagare.se, och att man fortsätter synas i olika lokala sammanhang och arrangemang.

Avslutade inforundan gjorde ordföranden i Skuru IK Handboll, Jonas Johansson, som nämnde Skurus bokstavligen goda samarbete med just HEAT där spelare från laget arbetar hos HEAT, och där HEAT är en av lagets främsta partners och förser spelare med matlådorna inför match.

Nacka Värmdö Loves – Kristoffer Schjött-quist på scen på Frukostakademin Nacka Värmdö

Bä bä vita lamm och den frusna sekunden

Plats på scen så för morgonens huvudtalare – Per Furumo – som lite provocerande inledde med frågan huruvida deltagarna gillade en röd tråd, struktur och goda förberedelser när man ska presentera något. Det blev ett självklart JA från publiken. Per underströk vikten av att tydligt vilja stå bakom det man säger, gör man inte det kommer det att ”lysa igenom”. Ett sätt att få engagemang och delaktighet i det man säger är att ställa frågor, och det kan man göra till sig själv och även svara på dem.

Begreppet kommunikation handlar om interaktion, att skapa delaktighet och på så sätt nå större genomslag i det man förmedlar. Röst, gestik och mimik hänger samman och bildar tillsammans det intryck man ger som talare.

Ordet kommunikation kommer från latinska ordet ”communicare” som betyder ”att göra tillsammans”.

Per gav sedan exempel på den där morgonen/dagen där man inte är på topp, då handlar det om att ”fake it until you make it”. Andra pedagogiska trick man kan använda sig av är det som Hans Rosling ofta gjorde, han tog hjälp av sina berömda legoklossar, tårtor etc. Per blev sedan lite mera praktisk; alla närvarande fick resa sig och stämma upp i två olika versioner av ”Bä bä vita lamm”. En normalglad och en sorglig variant. Skillnaden i kroppshållning, tonhöjd, röstvolym blev mycket tydlig!

Per tog sedan hjälp av en deltagarna på frukosten, Sara Therén från företaget Ordningsexperterna. Med hennes hjälp fick vi olika exempel och tips av Per; att betona viktiga ord som man vill trycka på; att le skapar självklart en positiv utgångspunkt för det man vill säga eller samtala om; att pausera det vill säga stanna upp ibland vilket brukar kallas den ”frusna sekunden”. Det skapar också pondus som talare, att man äger situationen och anförandet. Det skapar nyfikenhet och förväntan om talaren står tysr en stund på scenen. Även att dra ner på tempot kan också förstärka budskapet.

Årets Företagare

På plats hade vi denna morgon ett blädderblock där vi ville ha tips om Årets Företagare i Nacka. Följande tips har kommit in:
• Nacka energi
• HEAT
• Nordic Surface
• Blue Hour

 

Save the Date – 27 oktober

Glöm inte att boka in våra kommande träffar. Den 27:e oktober hos Artipelag och sedan den 8 december. Mer information kommer.

Väl mött då önskar vännerna från Frukostakademin!

Nästa möte

15 maj

Hotell skepparholmen nacka

Li Pamp