Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Referat från frukostmöte 24 februari 2016 – Ekonomisk debatt

Referat från frukostmöte 24 februari 2016 – Ekonomisk debatt

Frukostmöte med ekonomisk debatt 24 februari 2016

Det blev en spänstig och aktiv debatt denna morgon, ledd av vår moderator Anders Andersson. De fyra paneldeltagarna fick göra var sin inledande kommentar till det ekonomiska läget. Anna Breman, Swedbank konstaterade att den globala finanskrisen fortfarande ger återverkningar. Vi upplever just nu ”den tredje vågen” av den efter finanskris och eurokris. Frågan för dagen är ”får vi se en rejäl nedgång i Kina?”. Kan landet gå mot full marknadsekonomi utan demokrati? Konjunkturen i USA är inte tillräckligt bra för att driva en förbättrad världsekonomi. Europa uppvisar en svag euro och låga räntor. ECB köper statspapper för otroliga 60 miljarder euro per månad. Andra risker är brexit, populism och presidentvalet i USA. Här hemma menar Anna att vi har för få reformer. Vad gäller invandringen har vi de största utmaningarna hos personer med låg utbildning.

ekonomidebatt1

Erik Zachrison, Anders Andersson och panelen (4 pers). Foto: Hans Brandt

Jesper Hansson ser ett stabilt förtroende hos konsumenterna i Sverige. Vi fick fyra procent tillväxt förra året och prognosen är fortsatt optimistisk hos företagen (den sk barometerindikatorn). För ett par månader sedan sa Konjunkturinstitutet – lågkonjunkturen är över; vi har brist på arbetskraft. Arbetslösheten är i nivå med 2007. Inflationen är 1.5 procent. Jesper anser att en skattereform bör övervägas nu bl a mot bakgrund av en åldrande befolkning.

ekonomidebatt2

Dagens panel: Anna Breman, Jesper Hansson, Mats Kinnwall och Günther Mårder. Foto: Hans Brandt

Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna spår en vinstuppgång i näringslivet i år på 4-5%. Börsen går sidledes. Mats ser en risk för stora löneökningar. Sverige går fortsatt starkt men med inbromsning. ”Jag vill inte svartmåla men vi får inte vara alltför optimistiska”. Ang Kina – ”landet har börjat sin japanska resa”, menar Mats.

ekonomidebatt3

Anders Andersson, moderator. Foto: Hans Brandt

VD hos Företagarna Günther Mårder menar att småföretagen inte får del av de ”billiga pengarna”. Alarmerande är att Sveriges konkurrenskraft har sjunkit. Trots det tycker småföretagen att verkligheten är rätt positiv. Günther sticker ut nacken och säger ”Sverige behöver inte fler företag; vårt land behöver fler framgångsrika företag”. Politiken måste ge oss stabilitet. Sverige har en extremt stor andel enmansföretagare. Hur underlättar vi för dem att anställa en person? Detta är ett stort steg för många enmansföretagare. Günther slutar med att tala om de positiva regelförändringar som gjorts för företagare. ”Det tar 20 min att starta ett aktiebolag”, menar Mårder. Han rekommenderar www.verksamt.se

Vid pennan,

/Erik Zachrison

15 maj

Hotell skepparholmen nacka

Li Pamp

Programmet

07.30: Frukost serveras och mingel
08.00: Allmän information från värden och våra arrangörer
08.15: Programmet startar
09.15: Avslutning och fortsatt mingel