Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Referat från frukostmöte 13 september 2018 – House of Sparks

Referat från frukostmöte 13 september 2018 – House of Sparks

Kanske fick du en uppiggande och utmanande promenad uppför ”berget” till höstens första frukostträff på Nobelberget i anslutning till öppningen av Gather Festival, en tre dagar lång festival med workshops och musik. Nacka kommun och Atrium Ljungberg var två av flera huvudsponsorer.

Träffen inleddes med en uppdatering av läget från Nacka kommun där Anders Börjesson berättade bland annat om ”Entreprenörshubben”.  Den är till för de som vill starta en egen verksamhet. Här kan man få hjälp att komma igång, träffa rådgivare och branschfolk, delta i seminarier och workshops samt inspireras av andra som startat företag. Entreprenörshubben är kopplat till Vercity som i sin tur är en ganska ny företeelse i form av en plats för lärande i Nacka Forum där framtidens affärsmodeller för utbildning i samspel mellan flera olika aktörer utvecklas, lärmiljöer utforskas och kurser och utbildningar utvecklas. Anders påminde sedan om att Nacka Företagsträff firar 25 år i februari nästa år och man har öppnat intresseanmälan här.

Därefter informerade Claudia Quas Värmdö kommun och Amanda Thunberg från Företagarna om Värmdö Företagargala den 22:a november.  Här vill man både få tips om nomineringar https://varmdoforetagargala.se/nominera/ och sedan också rösta fram årets Värmdö företagare https://www.foretagarna.se/nominera-arets-foretagare-i-varmdo/.

Företagarnas medlemmar får 50% rabatt på biljetten om de lämnar sitt org- eller medlemsnummer, du kan boka biljetter här.

“Dags för ”House of Sparks” och Fredrik Heghammar som höll i ”taktpinnen”. Han inledde med att  berätta om hur de ser på utmaningarna i att både vara innovationsrik men framförallt svårigheten att det blir verklighet av innovationen

Vi fick testa den mobila mentometern ”Menti” och svarade på frågan; ”Vad är den huvudsakliga utmaningen gällande innovationer”? Merparten som svarade hade angivit ”Tidsbrist, regelverk, kultur och människor. Fredrik visade sedan en bild på vad de tror kan vara några av de viktigaste nycklarna nämligen:

PERSPEKTIV: Se vikten av mångfald och hur det kan påverka en framtida förändring.

PROTOTYPING: Viktigt är att visualisera sin idéer oavsett typ annars förstår man kanske inte vad det handlar om, och det gäller även tjänster.

PROCESS: För att få det från idé till verklighet måste man enas om ett arbetssätt som då blir en process.

Har man detta på plats och  en samsyn i verksamheten ökar sannolikheten att lyckas.

Fredrik tog också upp frågan om att misslyckas och hur viktigt det trots allt är. Man kan inte alltid lyckas på en gång, det gör i stort sett ingen. Varför lyckas då många s k start-ups, JO för de tar risker hela tiden och lär sig kontinuerligt av misstagen.

Mobilen är en av de viktigaste verktygen kopplat till begreppet ”prototyping” ovan. Fredrik nämnde också om hans erfarenheter från Google som ofta bara testar sina nya idéer på 5 personer, men då vanligtvis från EN tydlig målgrupp.. Konstigare än så behöver det inte vara för att få lite s k ”kött på benen”.

Nästa mentometerfråga. ”Varför lyckas man inte med sina innovationer”? Svaren här handlade huvudsakligen om pengar, mod och organisationen. Problemet är inte att ta fram idéer det är nog många väldigt duktiga på, utan som man tidigare varit inne på, att ta det första steget och komma igång!!!

Fredrik gick avslutningsvis igenom Sparks processen som  man har stor erfarenhet att jobba med och det handlar om:

  • Vision; man behöver något att jobba emot annars blir det ointressant det man gör…
  • Kunskap; man blir orolig och osäker om det inte finns detta i organisationen eller så tar man ta till hjälp utifrån
  • Incitament; gärna nån form av belöning för det man gör och en anledning till varför man gör saker. Det handlar inte bara om monetära belöningar.
  • Resurser; om det saknas så uppstår gärna frustration och det är tyvärr det som oftast saknas. Här stannar många processer men det finns kostnadseffektiva sätt att arbeta på.
  • Plan; om man inte har den där planen eller processen då irrar man runt och inget blir gjort tills dess att man lägger ned projektet eller aldrig kommer igång för man vet inte vad och hur man gör detta!

 

Det blev sedan en ganska lång frågestund där merpartens av allas frågor besvarades och vi hann dessutom med att presentera några nya deltagare vilket vi alltid försöker göra.

Vi påminner sedan om nästa frukostträff den 15:e oktober som vi hoppas blir nåt utöver det vanliga. FrukostAkademin får nämligen besök av en av Sveriges absolut mest populära föreläsare nämligen handelsprofessorn, författaren och föreläsaren Micael Dahlén. Han kommer att ha en dagsaktuell reflektion över det politiska och ekonomiska läget med kopplingen till utgången av valresultatet, både utifrån ett företagar- som individperspektiv. Han kommer även att komma in på hur man kan skapa förändringar genom nya vanor.

Boka även in 20:e november, program och plats är dock ännu inte bestämt.

Välkommen då!

15 maj

Hotell skepparholmen nacka

Li Pamp

Programmet

07.30: Frukost serveras och mingel
08.00: Allmän information från värden och våra arrangörer
08.15: Programmet startar
09.15: Avslutning och fortsatt mingel