Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Referat från Frukostmöte 10 mars 2015 – Ekonomidebatt på Nacka FöretagarTräff

Referat från Frukostmöte 10 mars 2015 – Ekonomidebatt på Nacka FöretagarTräff

2015-03-10_Bild_2Anders Börjesson, näringslivsdirektör hälsar välkommen till frukostmötet. Foto: Hans Brandt

Det var en namnkunnig panel som vi dragit ihop för att inleda dagen vid Nacka FöretagarTräff den 10 mars. Moderator var Camilla Björkman från Driva Eget som vid sin sida på scen hade Bengt Roström, Nordea, Elisabeth Thand Ringqvist, Företagarna, Ingalill Berglund, Atrium Ljungberg, konsulten Per Schlingmann, Fredrik Fexe, Business Sweden och Rickard Westlund från Intrum Justitia. Temat för dagens debatt var ”Hur går det för världen, Sverige och företagen?”.

2015-03-10_Bild_1Från vänster: Dagens moderator Camilla Björkman (Driva Eget), Bengt Roström (Nordea), Elisabeth Thand Ringqvist (Företagarna), Ingalill Berglund (AtriumLjungberg), Per Schlingmann (konsult), Fredrik Fexe (Business Sweden) och Rickard Westlund (IntrumJustitia). Foto: Hans Brandt

Som svar på denna komplexa fråga tog Bengt upp risk för bubblor i fastighetsbranschen och på börsen medan Elisabeth pekade på svårigheter för företagen med finansiering. Ingalill ser nya mönster hos konsumenterna med ökad urbanisering och digitalisering. Det kan ge levande städer. Fastighetsbranschen måste ges lättnader i planprocesser av politikerna. Per ser att vi rör oss in i en dimma; det blir svårare att planera. Han frågade: hur kan jag ta vara på GUD, dvs Globalisering, Urbanisering och Digitalisering? Det blir idag en stark prispress på digitala lösningar. Det som ökar i värde blir live-upplevelser och personliga möten. Dessa går nämligen inte att kopiera. Fredrik ser att Sverige idag tyvärr tappar marknadsandelar i världshandeln, ca 20%. Rickards utmaning till publiken var ”vårda dina kunder”.

2015-03-10_Bild_3Publiken på träffen. Foto: Hans Brandt.

Enligt Bengt är världskonjunkturen på väg uppåt; industriländerna går bra med USA och GB som draglok. BRIC-länderna går inte lika bra, inte heller oljeländerna. Även om svensk export stagnerar så finns ”pockets of growth”. Fredrik nämnde t ex den indiska delstaten Maharashtra med 100 milj invånare. I den mer svårnavigerade verkligheten ser Per tre möjliga sätt att förhålla sig som företagare: 1/  stoppa huvudet i sanden; 2/  kämpa emot; eller 3/  tänka – hur kan jag ta vara på detta? Som exempel på reaktion 2 angav Per taxistrejken nyligen i Bryssel mot den nya appen Uber.  Hos Atrium Ljungberg ser man att det finns enormt mycket kapital tillgängligt för investeringar i fastigheter. Som svensk exportör måste du inte alltid vara ”bäst”; ofta räcker kvaliteten ”lagom”. Fredrik pekade på den indiska termen ”jugaad” som står för nya, enkla, smarta produkter. Flera talare pekade på hur Sveriges kvinnor flyttar fram sina positioner i samhället med högre utbildning, större andel jobb inom den digitaliserade sektorn och mer pengar i plånboken. Kvinnor gynnas av ökad urbanisering. Fler män än kvinnor sitter fast i traditionella yrken vilka är på väg tillbaka.

2015-03-10_Bild_4FrukostAkademins monter på Träffen bemannad av Ola Strömgren och Erik Zachrison. Foto: Hans Brandt

Till sist ett tips till alla företagare apropå att tänka i nya banor. Kolla in på www.davidsonsskomakeri.com i Uppsala; den s.k. PostorderSkomakaren. Kan du tänka dig något mer lokalt än skomakaren? Davidsons vände på steken och erbjuder skoservice via nätet!

/Erik Zachrison

15 maj

Hotell skepparholmen nacka

Li Pamp

Programmet

07.30: Frukost serveras och mingel
08.00: Allmän information från värden och våra arrangörer
08.15: Programmet startar
09.15: Avslutning och fortsatt mingel