Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Patrik Stoopendahl

Man på Frukostakademin Nacka Värmdös Wall of fame

Patrik Stoopendahl

Kairos Future

Patrik arbetar på Kairos Future, ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Som konsult och affärsantropolog biträder Patrik ledningen inom affärsområdet Consumer, Markets & Innovation. Han är specialiserad på kvalitativa metoder och analys, och arbetar med att förmedla djup förståelse för människors faktiska beteenden.

Patrik är fil kand. i kultur-antropologi och etnologi, samt innehar en MSc i Affärs- & Organisationsantropologi från Köpenhamns universitet.

HÄR HITTAR DU VÅRA STJÄRNOR

Wall of fame

LÄS MER FRÅN FÖRELÄSNINGARNA

Resumé