Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:
  info@frukostakademin.nu
Har du tips på lokal eller föreläsare? Kontakta oss:   info@frukostakademin.nu

Frukostmöten 2012

Frukostmöten 2012

Möten med Frukostakademin under 2012

  • 28 november 2012, Camilla Lebert Hirvi (Peelitoff)
  • 26 oktober 2012, Casten Almqvist (TV4)
  • 25 september 2012, paneldebatt med politiker från Nacka och Värmdö
  • 31 augusti 2012, Lennart Käll (Svenska spel)
  • 13 juni 2012, Lena Gelin (Artipelag)
  • 24 april 2012, Lennart Koskinen
  • 26 mars 2012, Karolina Ekholm (Riksbanken)
  • 31 januari 2012, Gustav Fridolin (MP)

31 januari 2012 – Gustav Fridolin (MP)

Dagens värd Ewa Helander på Vår Gård hälsade välkommen. Vi bjöds på en fantastisk frukost som stod framdukad till våra ca 100 gäster. Dagens huvudperson var riksdagsledamoten och språkröret Gustav Fridolin (MP). Gustavs tema rörde mindre företag och bättre villkor för företagande. Han uppehöll sig vid klimatsmarta alternativ i företagandet och förespråkade inte oväntat förnyelsebar energi. På tre områden vill Gustav Fridolin se ändringar. Han önskar lägre arbetsgivaravgifter och att företagens ansvar för anställdas sjuklön tas bort. Det tredje området handlar om regelförändringar och bättre service från myndigheter. Bl a önskar (mp) att myndigheter ska kunna lämna förhandsbesked till företag som ber om råd.

26 mars 2012 – Karolina Ekholm (Riksbanken)

Vi var många nyfikna företagare från Nacka och Värmdö som tog oss till Gustavsbergsteatern den 26 mars för att nätverka och lyssna på dagens talare. Den här gången var det vice riksbankschef Karolina Ekholms tur att gästa Frukostakademin. Med skärpa och saklighet skapade hon en tydlig bild av vårt ekonomiska nuläge.

24 april 2012 – Lennart Koskinen

FrukostAkademin gästas av förre biskopen och etikforskaren Lennart Koskinen. Lennart ställer den provocerande frågan – har vi råd med ta etiska hänsyn i näringslivet? Lennart kommer att tala utifrån etik, ekonomi och företagets själ. Lennarts tes är att en god och tydlig etik i företaget gynnar såväl företagaren som de anställda. Med en god värdegrund och ett internt regelsystem får företaget lättare att rekrytera och minskar samtidigt sjukfrånvaro och personalomsättning. Kunderna vill göra affärer med någon man kan lita på och som har en hederlig marknadsföring. Som grund för varje företag ligger en sund och tydlig affärsidé.

13 juni 2012 – Lena Gelin (Artipelag)

Stockholm är en konststad i världsklass, med ställen som Moderna, Fotografiska och nu Artipelag, och i dag hade Frukostakademin sin sommaravslutning i skärgårdens nyaste och skönaste turistsatsning. 200 företagare bjöds på frukost och Lena Gelin från Artipelag berättade den spännande historien om Artipelags tillkomst. Samuel Lind, som företräder den konstnärliga delen, berättade om deras värdar, som inte ska betraktas som konstvakter, utan ska ge besökaren en större upplevelse av konsten genom sin stora kunskap och presentation av verken.

31 augusti 2012 – Lennart Käll (Svenska Spel)

Höstens första träff med FrukostAkademin hölls i Gustavsberg, Värmdö. Inramningen var Värmdö Företagardag som anordnades för första gången. Vi gladdes åt att FrukostAkademin med sitt informativa och informella koncept fick bli plattform för starten av nya VFD. I anslutning till vårt frukostmöte skedde också den formella invigningen av Företagardagen med näringslivsprofilen Amanda Thunberg som projektledare. FrukostAkademins gäst och huvudtalare var VD för Svenska Spel Lennart Käll. Lennart presenterade sitt företag och dess uppdrag. Bolaget omsätter årligen över tjugo miljoner kronor och är en ledande aktör inom spel och gambling. Lennart efterlyste mer ordning och reda på den svenska spelmarknaden och var tydligt irriterad över att regering och riksdag inte reglerar det vildvuxna och okontrollerade spelet, främst via internet.

25 september 2012 – paneldebatt med politiker från Nacka och Värmdö

I dag samlades över 200 företagare från Nacka och Värmdö i Dieselverkstaden i Sickla. Vi kom för att nätverka med Frukostakademin och för att kunna ställa de styrande till svars angående vår framtida infrastruktur. Panelen bestod av Gunilla Glanz (SL), Helena Sundberg (Trafikverket), Monica Pettersson (Moderaterna Värmdö) samt Erik Langby (Moderaterna Nacka).

26 oktober 2012 – Casten Almqvist (TV4)

”Vi står mycket väl rustade inför teknikskiftet”, lovade TV4s Casten Almqvist, som var dagens talare på FrukostAkademin. Foto: Carin Carlsdotter Denell

28 november 2012 – Camilla Lebert Hirvi

Akademin gästades denna morgon av Camilla Lebert Hirvi som talade om vad som kännetecknar en Digital Nomad och hur man kan försörja sig på nätet. Vi var många som samlats denna morgon för årets sista träff i FrukostAkademin. Vårt möte ägde rum på mysiga Järlahuset i Nacka som välkomnade oss med mackor och lussekatter. Mats Granath och hans kolleger gav oss en härlig inramning med stämning som påminde om den annalkande julen. Camillas anförande är aktuellt för många människor. Hur flyttar du över din affär till nätet och gör dig mindre beroende av tid och rum? Camilla menar att du kan komma igång även om du saknar förkunskaper om att arbeta online.

15 maj

Hotell skepparholmen nacka

Li Pamp

Programmet

07.30: Frukost serveras och mingel
08.00: Allmän information från värden och våra arrangörer
08.15: Programmet startar
09.15: Avslutning och fortsatt mingel